Welkom in de Beweging naar Geluk en Bewust-Zijn

line-transp-01

Wil je gelukkig zijn?  Bewust in het leven staan?  En je volledig potentieel manifesteren?

Bewustzijn is je ware aard en geluk is je geboorterecht. Médard van Leeuwe inspireert je graag in het voeden van je ziel en in het manifesteren van je volledig potentieel. Hij heeft de gave mensen in verbinding te brengen met hun diepste wezen. Niets is voor hem mooier en belangrijker dan dat jij vanuit je oorspronkelijke kracht deelgenoot bent van deze mooie, intense en drukke wereld. Wanneer jij wordt wie je bent zal het Bestaan altijd grootser en mooier worden.

Trainingen

Voor mensen die vanuit authenticiteit willen leven en willen groeien in bewustzijn, liefde en kracht zijn er drie elkaar verdiepende trainingen van Het mystieke Hart“. Deze trainingen zijn gestoeld op de sjamanistische traditie en brengen de wijsheid van de westerse en oosterse traditie alsmede de meest moderne wetenschappelijke inzichten samen in het hart.

Voor mensen uit het bedrijfsleven die aan de slag willen met duurzaamheid, bewustzijn en hart is er de training “Maak het Verschil”.  In deze training boor je je eigen mogelijkheden aan en breng je je levensloop hiermee in overeenstemming. Je krijgt zicht op de evolutionaire krachten die jouw ontwikkeling en volledig potentieel beïnvloeden en wendt hen aan voor eigen ontwikkeling en manifestatie van het hoogste goed.

Coaching

Coaching brengt groei en ontwikkeling van eigen potentieel. Je wordt gevoeliger, verfijnt de waarneming en krijgt visie vanuit een hoger perspectief. Dit geeft inzicht en overzicht. In vrijheid ga je vanuit visie verbindingen aan en je brengt nieuw evenwicht. Afspraak maken

Heling

Heling gaat altijd door het Hart. Zij is een reis die gericht is op het brengen van licht, welzijn, meer gezondheid, vruchtbaarheid en geluk. Heling gaat vaak -maar niet altijd- samen met genezing. Afspraak maken

Médard

Médard kenmerkt zich door vertrouwen en liefdevolle toewijding. Zijn natuurlijke wijsheid, levenservaring en  krachtige verbinding met het hart maken dat je als vanzelf thuiskomt in jezelf en dat alles op de juiste plek valt. Kennismaken

Lezingen

De lezingen die Médard geeft zijn levendig en brengen een verrassend perspectief. Zij zijn ervaringsgericht, geven energie, maken je blij en je wordt er wijzer van. Lezing

Het pad van bewustwording

Posted by Shift into happiness on Monday, February 12, 2018

Download free Shift e-book

Dit boek vertelt over de vier krachten van schepping: de verbindende, de vernieuwende, de zelf-overstijgende en de omvattende kracht. In hun  evolutionaire dynamiek beïnvloeden deze krachten diepgaand jouw ontwikkeling en potentieel. Door aan hen voorbij te gaan kom je thuis in jeZelf en ontvouwt zich je volledige potentieel, een nieuwe mens en een nieuwe aarde.