Welkom in de Beweging naar Geluk en Vrede

line-transp-01

Kies voor liefde.

Bewustzijn en liefde is je ware natuurlijke aard. Médard van Leeuwe inspireert je graag in je groei in liefde en bewustzijn, in het voeden van de ziel en in het manifesteren van het volledig potentieel. Niets is mooier en belangrijker dan dat jij vanuit je oorspronkelijke kracht deelgenoot bent van deze mooie, intense en drukke wereld. Geluk is je geboorterecht en wanneer jij bent wie je aan het worden bent zal het Bestaan grootser en mooier zijn.

Trainingen

Voor mensen die zichzelf willen kennen en dat in relatie met de natuur willen doen worden twee elkaar verdiepende trainingen van Het mystieke Hartgegeven. Beide trainingen zijn gericht op groei van liefde en bewustzijn, zijn gestoeld op de sjamanistische traditie en brengen de wijsheid van de westerse en oosterse traditie alsmede de meest moderne wetenschappelijke inzichten samen in het hart.

Voor mensen uit het bedrijfsleven die aan de slag willen met hart is er de training “Maak het Verschil”.  In deze training boor je je eigen mogelijkheden aan en breng je je levensloop hiermee in overeenstemming. Je krijgt zicht op de evolutionaire krachten die jouw ontwikkeling en volledig potentieel beïnvloeden en wendt hen aan voor Zelf ontwikkeling en manifestatie van het hoogste goed.

Coaching

Coaching brengt groei en ontwikkeling van potentieel. Je wordt gevoeliger, verfijnt de waarneming en krijgt inzicht en overzicht. In vrijheid ga je vanuit visie verbindingen aan en je brengt nieuw evenwicht. Afspraak maken

Heling

Heling gaat altijd door het Hart. Zij is een reis die gericht is op het brengen van licht, welzijn, meer gezondheid, vruchtbaarheid en geluk. Heling gaat vaak -maar niet altijd- samen met genezing. Afspraak maken

Médard

Zijn natuurlijke wijsheid, levenservaring en  krachtige verbinding met het hart en de ziel maken dat je als vanzelf thuiskomt in jeZelf en dat alles op de juiste plek valt. Kennismaken

Lezingen

De lezingen die Médard geeft zijn levendig en brengen een verrassend perspectief. Zij zijn ervaringsgericht, geven energie, maken je blij en je wordt er wijzer van. Lezing

Het pad van bewustwording

Posted by Shift into happiness on Monday, February 12, 2018

Download free Shift e-book

Dit boek vertelt over de vier krachten van schepping: de verbindende, de vernieuwende, de zelf-overstijgende en de omvattende kracht. In hun  evolutionaire dynamiek beïnvloeden deze krachten diepgaand jouw ontwikkeling en potentieel. Door aan hen voorbij te gaan kom je thuis in jeZelf en ontvouwt zich je volledige potentieel, een nieuwe mens en een nieuwe aarde.