Achtergrond

line-transp-01

Achtergrond

Enkele gedachten over vier aspecten van Leven die samenhangen met de vier aangezichten van het Bestaan: De individuele en de collectieve dimensie met elk haar innerlijke en uiterlijke realiteit. Door deze “vier hoeken van de wereld” waaien “de vier winden”, dat wil zeggen in elk van de vier aangezichten van bestaan zijn vier evolutionaire dynamische krachten werkzaam. De verbindende kracht werkzaam als Cirkels van Verbinding, de vernieuwende kracht werkend in de Emancipatie van Alles, de zelf overstijgende kracht zich uitdrukkend in ¬†Volledige Potentieel en de omvattende kracht, die alles in Goudstof met elkaar verbindt.