“Terug naar de Natuur” in een Nieuwe Jas

By | Lezing | No Comments

De lezing “Terug naar de Natuur in een nieuwe jas” geeft een ongebruikelijk perspectief van de verbinding tussen mens, natuur en de kosmos. De lezing vertelt over de vier krachten die evolutie en schepping genereren: de verbindende kracht, de vernieuwende kracht, de zelfoverstijgende kracht en de omvattende kracht. Het laat zien hoe je als mens onderdeel bent van deze grote natuur en hoe je tegelijkertijd deelgenoot bent van haar schepping.

Read More

Op weg met Yoga

By | Transfomatie | No Comments

Yoga betekent eenheid. Yoga is er op gericht de mind tot staan te brengen. De mind omvat het fysieke lichaam, gevoelens, emoties en gedachten. Deze lichamen zijn zuiver, maar op het moment van identificatie met een van deze lichamen treedt onzuiverheid op. De lichamen zijn op zichzelf zuiver en hebben hun schoonheid, maar op het moment dat je gewaarwording zich met hen identificeert treedt onzuiverheid in. Het zuiver gewaarzijn identificeert zich snel met het lichaam, de informatiestroom die door onze zintuigen naar binnenkomt en met de stroom van gedachten. Wanneer je deze identificatie weet op te heffen dan ben je in puur zuiver gewaarzijn. Dan is de toeschouwer in zichzelf aanwezig en in bewustzijn en in liefde betrokken bij het lichaam, de gevoelens, gedachten en daar waar je de aandacht op richt in de buitenwereld. Het licht van het natuurlijk zuiver gewaarzijn straalt als het ware door alle lichamen heen en belevendigt hen.

Read More