Ceremonie & Rituelen

line-transp-01

Ceremonie

In een ceremonie zijn de zichtbare en de onzichtbare werelden aanwezig en wordt in een heilig ritueel de kosmische orde en harmonie hersteld. De evolutionaire krachten worden aangeroepen, geactiveerd en gericht op welzijn, meer gezondheid, vruchtbaarheid, licht en liefde. De ceremonie is een gemeenschappelijk gebeuren. Het is iets dat je met de hele gemeenschap, het gezin, de vriendenkring of samen doet. Het is gezellig en feestelijk, zoals het leven is bedoeld; een val in zegeningen.

Médard biedt verschillende soorten van ceremonie:

De vuur-ceremonie wordt vaak gedaan bij volle of nieuwe maan. In deze ceremonie verbindt ieder zich verbindt met de evolutionaire krachten van het vuur en met het vuur als symbool voor het eigen innerlijk levensvuur. De offeranden activeren de krachten en richten hen op heling en groei in deze wereld, waarin wij leven.

De despacho-ceremonie bestaat uit het samen creëeren van een gebedsoffer ofwel een mandala van natuurlijke materialen waarmee de gebeden en wensen voor bijvoorbeeld het pasgeboren kind worden verbonden. De despacho kent een heilige geometrie en richt via haar opgebouwde structuur de aangeroepen krachten voor heling of bescherming in deze wereld.

Een belangrijke gebeurtenis, zoals geboorte, eerste menstruatie, huwelijk, overlijden, bouwen of koop/ verkoop van huis etc. kan gevierd en bekrachtigd worden door een ceremonie.

De vuur ceremonie

Vuur is het kosmische kind van de schepping en de vonk van het leven. Elke creatie begint met een vonk. Vuur in de ceremonie is een “heilig” vuur en wordt niet gedoofd.

Het vuur buiten symboliseert en voedt het vuur van binnen. Tijdens een vuur ceremonie kun je zaken die je niet langer dienen loslaten en aan het vuur geven. Zij worden letterlijk en symbolisch verteerd en getransformeerd door het vuur  naar een fijnere energie in de onzichtbare wereld. Ook kun je een wens of visioen aan het vuur geven, waarbij je je wens over geeft aan het groter geheel zonder je te hechten aan de uitkomst. Het vuur voedt je wens en geeft haar vanuit de onzichtbare wereld brandstof in de vorm van inspiratie en creatieve kracht. Afspraak maken

Despacho Ceremonie

De Despacho is een gebed verbonden met de vorming van een mandala van natuurlijke materialen. Deze despacho heeft een structuur die de krachten die worden aangeroepen in gebeden richting en een doel geeft. Een despacho wordt  geofferd aan het vuur, aan het water of wordt begraven in de aarde. De mandala wordt gemeenschappelijk gemaakt en geeft door haar structuur en samenstelling richting aan de scheppende krachten in de onzichtbare wereld, zodat deze datgene manifesteren dat in de zichtbare dimensie wordt gewenst.

Een Despacho is een heilige energie uitwisseling tussen de mens, de aarde, de hemel en de kosmos. Afspraak maken