Cirkels van Verbinding

Cirkels van Verbinding

In de cirkel zie je elkaar in de ogen en is je hart naar de ander gericht. De ogen en het hart liegen niet! In de cirkel is er geen speciale plaats. De cirkel nodigt uit tot gelijkwaardige communicatie in respect voor ieders authenticiteit.

Wanneer mensen in cirkels van verbinding samenkomen dan opent zich op een natuurlijke wijze het hart en ontstaat een sfeer van gemeenschappelijkheid, dat verbinding en vertrouwen geeft. Men inspireert elkaar en nodigt elkaar uit te groeien in eigen kwaliteiten met respect voor elkaar en de natuur. Het zelfvertrouwen wordt versterkt en het beste wordt in ieder wakker gemaakt. Geven en ontvangen komen in balans.

Door de ontwikkeling van wetenschap en techniek heeft de mensheid wereldwijd veel nauwere banden onderling gekregen en is zij in feite een grote familie geworden. Het is tijd dat we leren hoe we met elkaar kunnen samenleven in overvloed, duurzaamheid en vrede. Door cirkels van verbinding te vormen en te groeien in mededogen, vergeving en vrede zullen andere cirkels van verbinding ontstaan waarvan de vruchten in het collectief zullen terug stromen. Op deze manier zullen alle mensen en de aarde in wederkerigheid gevoed en geïnspireerd worden.

Een cirkel van verbinding begint met een plek binnen in jezelf waar het stil is en waarin je je wortelt. Een ruimte of plek van waaruit je in relatie bent met je innerlijk, de ander en met de wereld. Een ruimte of plek die als een landingsbaan is voor je ervaringen.

Cirkels zijn centrerend, expanderend en omvattend

Een cirkel is rond, vrouwelijk en magisch. Een cirkel is het middelpunt (centrerend), de straal (expanderend) en de omtrek (omvattend) tegelijk en omvat de gehele geometrie van de schepping. De oude alchemisten namen aan dat de platonische lichamen (de bol, de kubus, de tetraëder, de octaëder, de  icosaëder en de dodecaëder) de leegte en de vijf elementen vertegenwoordigen (respectievelijk de leegte, aarde, vuur, lucht, water en ether).

Vergeving
Mededogen
Vrede