Emancipatie van Alles

line-transp-01

Emancipatie van Alles

Het diepe donkere vrouwelijke is de bron van waaruit de gehele schepping voortkomt. Zij is in jou aanwezig als je diepste wezen. Op dit moment neemt de zonneactiviteit toe en ook de planeten en de aarde zelf komen in een hogere trilling. Op dit moment wordt het diepe donkere vrouwelijke in ieder mens –ook in jou- bewust of onbewust aangeraakt en geactiveerd. Dit is de emancipatie van alles die zich uitdrukt in een wereldwijde beweging die gaande is en die gericht is op een hernieuwde verbinding met de bron, de natuur en de aarde.

Deze beweging gaat hand in hand met een wezenlijke verandering in mens en samenleving en vraagt heroriëntatie van aandacht, in verbinding zijn met het hart, verfijning van waarneming en nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Kwaliteiten die in dit proces van verandering een belangrijke rol spelen zijn: duurzaamheid, natuurlijk, gemeenschappelijkheid, transparantie, communiceren, beleving, lokale en circulaire economie, innovatie zoals de donut economie en lichaamsbewustzijn.

Deze kwaliteiten zijn in belangrijke mate gecorreleerd met de innerlijke belevingswereld van de mens en verdieping van bewustzijn. Daarom zal de verandering vanuit het individu moeten komen en door het individu moeten worden geïnitïeerd.

In coaching, begeleiding en training ondersteunt Médard deze emancipatie van alles en nodigt mens en bedrijf uit de verandering te zijn die men ten diepste wenst.