Heling

line-transp-01

Consult

Een consult duurt anderhalf tot twee uur en bestaat uit twee onderdelen. Eerst wordt in een gesprek de verdichte energie die de stroom van levensenergie blokkeert en die aanleiding geeft tot klachten of ziekte opgespoord en zichtbaar gemaakt. Daarna wordt de stroom van levende energie en harmonie hersteld. Doordat heling op essentieel niveau plaats vindt, werkt zij op alle lagen door: de gedachten en gevoelens veranderen, de patronen van gedrag veranderen en het fysieke lichaam verandert. In het algemeen zijn slechts een of enkele sessies nodig. Afspraak maken

Medard van Leeuwe is heel zijn leven gericht geweest op heling. Hij is arts en heeft in het verleden gewerkt als huisarts, bedrijfsarts en verzekeringsarts. Hij heeft zich verdiept in sportgeneeskunde, accupunctuur, manuele geneeskunde, energetische heling volgens de sjamanen (paqos) uit het Andesgebergte en de ahuasqeros uit de Regenwoud van de Amazone. Hij is ingewijd in de traditie van de Inca en in de traditie van de Bhakti-Ayurveda. Daarnaast heeft hij opleidingen gedaan in de neuro emotionele integratie, transactionele analyse, neohypno-therapie, psychosynthese en healing the light-body e.a.

Technieken die toegepast kunnen worden zijn:

Illuminatie

De verdichte energie die klachten veroorzaakt wordt los gemaakt en weggehaald. De energetische imprint en ontstane opening wordt overschreven en geïnformeerd met licht en liefde. De verbinding met de aarde wordt hersteld en/of versterkt. Emoties worden voortaan makkelijker verteerd en ervaringen worden sneller geïntegreerd.

Extractie

Wanneer een vaste of vloeiende energie in je lichaam of lichtend energieveld aanwezig is en je hebt daar last van, dan is het belangrijk deze  te verwijderen. Daarnaast wordt de affiniteit voor deze entiteit opgespoord en geheeld. Elke entiteit heeft immers een doorgang gevonden om bij je binnen te komen en brengt in deze zin ook een les met zich mee.

Soul retrieval

Bij een ernstig ongeval of schokkende ervaring kan de verbinding met een stukje eigenheid “losschieten” en worden vergeten. In een soul retrieval wordt deze verbinding hersteld en integreert het stukje eigenheid in je dagelijks leven. Kwaliteiten en persoonlijke kracht komen terug in je leven.

Andere technieken die gebruikt worden zijn onder andere: Voice Dialoog, Tzolkin duiding; Heling voorouderlijnen, DNA heling, Destiny retrieval, Despacho-heling.

Begeleiden chronisch
zieken en mensen
met kanker

Heling bij Chronische ziekte en/of Kanker.

Een chronische ziekte of kanker geeft je de uitdaging je krachtig in je diepste wezen te wortelen. Pijn en diagnose kunnen poorten zijn naar liefde en heilig vertrouwen. Het is juist in de imperfectie dat het onnoembare zich opent en de perfectie van het bestaan voelbaar wordt. Blokkaden in de stroom van levensenergie kunnen worden opgespoord en kunnen worden geheeld op alle niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch en spiritueel). De uitkomst is niet zeker. Heling brengt vaak, maar niet altijd, genezing. Afspraak maken

Heling bij het sterven

Heling bij het Sterven

Sterven is als het doven van de kaarsvlam bij het opkomen van de zon en het aanbreken van een nieuwe dag. Kabir.

Het sterven is een tijd van afronding, het geven van permissie en vergeving. Het schoonmaken van het lichtend energieveld maakt de overgang naar de andere zijde gemakkelijker. Het bewust worden en herkennen van de meer verfijnde energievelden die zich openen en het verkennen van de dimensies waar je doorheen reist tijdens het stervensproces maakt dat men groeit in vertrouwen en in Licht. Het het dodenritueel vlak na het overlijden helpt de ziel bij het loslaten van het fysieke lichaam. Een despacho-ceremonie door de nabestaanden enige tijd na het overlijden steunt de ziel van de overledene in zijn of haar reis door de verschillende dimensies terug naar huis. Afspraak maken

 

Médard van Leeuwe heeft zelf de dood enige malen diep in de ogen gekeken en beschouwt het als een eer zijn liefde en wijsheid met je te delen tijdens deze intense maar mogelijk ook wondermooie reis van overgave, vergeving en bevrijding in Liefde en Licht.