Maak het verschil in onze wereld

line-transp-01

Surf de meest subtiele en krachtige golf van evolutie!

Ontdek hoe je de evolutionaire krachten – die jouw ontwikkeling en potentieel beïnvloeden – kunt vrijzetten en kunt aanwenden om het verschil te maken.

Een training bestaande uit vijf modulen (elk 3 dagen) met als oogmerk de integrale structuur van het bestaan te begrijpen en de evolutionaire krachten – die jouw groei en ontwikkeling diepgaand beïnvloeden – vrij te zetten en aan te wenden voor Zelf-Ontwikkeling en Ontplooiing van Potentieel.

Wanneer je dit doet maak je het verschil in de wereld. Een verschil dat het bestaan grootser en mooier maakt. Een verschil ten bate van de toekomst van onze kinderen en dat van de aarde.

De training omvat oeroude wijsheden van oosterse, westerse en sjamanistische tradities en sluit aan bij de meest recente en moderne ontdekkingen binnen de natuurwetenschappen, biologie, psychologie, geneeskunde en mathematica.

Een training met Avani van Leeuwe, trainer, coach, arts en mysticus.

Motivatie Training
Trainen met Avani
Effect Training
Opbouw Training
Vijf pijlers, vijf assen, vijf staten van bewustzijn, de oneindige natuur en puur bewustzijn.
Inschrijven

Motivatie training

Hoe komt het dat de mensheid zich in zo een diepe crisis vol angst, geweld, onrust en conflict bevindt? Wij zijn in staat televisie, internet en mobiele telefonie uit te vinden, de erfelijke aanleg te decoderen, in de ruimte te reizen, zonne-energie te winnen en nog vele andere grootse zaken, maar ondanks alle kennis, alle middelen en alle technologieën zijn wij met zijn allen tot op heden niet in staat de fundamentele problemen als honger, armoede en oorlog in de wereld op te lossen. Hoe komt dat?

Dat komt doordat subtiele evolutionaire krachten het denken, de waarneming en het handelen bij alles wat je doet beïnvloeden en jouw individuele leven alsmede het leven van alle samenlevingen op aarde sterk beïnvloeden en gestalte geven. Het zijn deze subtiele, maar alom aanwezige krachten die in de diepte onwetend zijn. Zij vormen de meest subtiele structuur van ons bewustzijn, maar zij kennen het zelf niet en houden de mensheid af zichzelf te bevrijden en volwassen te worden.

De ontdekking en bewustwording van deze evolutionaire dynamiek binnen onze psyché, in de samenleving en in de wereld is mogelijk de meest belangrijke ontdekking in de menselijke natuur. Wanneer je deze evolutionaire krachten vrij zet en vanuit een hoger perspectief met hen samenwerkt dan krijg je zeggenschap over je eigen evolutie en kun je deze krachten richten op het hoogste potentieel van schepping. Je brengt dan een grotere verandering in jezelf en in onze wereld tot stand, hetgeen een enorme impact zal hebben op onze toekomst en op de toekomst van de aarde.

Door bestudering van de omgeving en de natuur heeft de mens in haar ontwikkeling steeds nieuwe mogelijkheden en technologieën ontwikkeld. Telkens wanneer de mens dieper inzicht krijgt in verborgen structuren en krachten in de natuur en in de werkelijkheid openen zich in hem vermogens die hem in staat stellen zichzelf en de wereld rondom te veranderen.

De ontdekking van de lens heeft bijvoorbeeld geleid tot de ontwikkeling van microscopen en telescopen, waardoor een doorbraak in de geneeskunde heeft plaats gevonden en een dieper begrip van het universum is ontstaan. De ontdekking van elektriciteit bracht kunstmatig licht en gaf een krachtige impuls aan de technologische ontwikkeling. Deze ontwikkeling heeft de basis gelegd voor de digitale revolutie van de moderne wereld.

In de wereld van de natuurkrachten is de ontdekking van de passaatwinden een ontdekking geweest die al het leven op aarde fundamenteel heeft veranderd. Zeelieden konden met deze kennis op ontdekkingsreis waardoor zich nieuwe werelden openden. Grote beschavingen kwamen met elkaar in contact. Het voordeel daarbij was meestal gelegen in de handen van degenen die de winden van de oceaan begrepen en hen tot bondgenoot wisten te maken.

De ontdekking van de evolutionaire dynamiek van menselijke groei en ontwikkeling lijkt in veel opzichten analoog te zijn met de ontdekkingen aangaande de passaatwinden. De dynamische evolutionaire krachten waaien volgens universele patronen in de innerlijke en uiterlijke dimensies van ons menszijn en beïnvloeden diepgaand het denken, voelen, handelen, groei en potentieel op zowel individueel als op collectief niveau. Wanneer je deze krachten leert kennen en meesterschap over hen verwerft dan kun je hen aanwenden op gebieden die voor jou belangrijk zijn. Door met hen samen te werken zijn het juist deze krachten die de transformatie van jouw leven en al het leven op aarde ondersteunen en mogelijk maken.

Studies gericht op zelf-ontwikkeling aan de Universiteit van Harvard.

Robert Kegan, hoogleraar Adult Learning and Professional Development aan de universiteit van Harvard is een van de pioniers betreffende de ontdekking van de evolutionaire dynamiek en “the evolving Self”

Volgens Kegan betekent zelf ontwikkeling dat je verantwoordelijkheid neemt voor je innerlijke groei en gaat staan in je innerlijke autoriteit en van hieruit je eigen waarden en ideologie ontwikkelt. Deze groei en innerlijke autoriteit is onafhankelijk van wat je hebt meegekregen vanuit je opvoeding, cultuur en samenleving. Kegan schrijft in zijn werk over de verschillende stadia van bewustzijn waardoor heen en waar naar toe elke mens zich ontwikkelt.

Daarbij stelt hij dat de mens die zich voorbij de comfortzone van maatschappij en samenleving ontwikkelt en tot een nieuw niveau van autonomie en gewaar-zijn komt, groeit in een eenheidsbewustzijn waarbij hij of zij voorbij gaat aan het idee van het zelf en voorbij gaat aan de concepten van het intellect. De capaciteit zich te verbinden wordt in deze mens zo groot en diep dat het onderscheid tussen het zelf – anderen en het universum vervaagt. Deze mens is in staat het potentieel in zichzelf te manifesteren en de toekomst bewust te vormen.

Het onderzoek van Kegan en zijn conclusies worden bevestigd, uitgebreid en verdiept door vele andere onderzoekers van zelf ontwikkeling waaronder Ken Wilber, Mark Edwards, Jürgen Habermas e.a. Bij onderzoek blijken veel oude wijsheden van natuurvolken, alsmede de Oosterse en Westerse tradities deze kennis en wijsheid over menselijke groei en ontwikkeling in huis te hebben en tot een samenhangend geheel te hebben vervat.

Een training met Avani van Leeuwe.

Avani is trainer, coach, arts, yoga en meditatie docent. Hij is ingewijd in de tradities van de Kabbala, Theosofie, Inca, Maya en Bhakti Ayurveda. Hij is mesa drager en schrijver van het boek: Het heilige Pad van de leider. Zijn leven is gericht geweest op het leren kennen en belichamen van de dynamische krachten die evolutie en heling brengen. Zijn wijsheid,  kunde en kunst heeft hij nu samen gebracht in een training. Deze training  geeft inzicht en overzicht van de integrale structuur van de schepping. Zij laat je de evolutionaire dynamiek ervaren en begrijpen vanuit het hart.

Door met deze subtiele levende krachten samen te werken en hen te richten in de gebieden die het meest belangrijk zijn voor jou surf je op de meest subtiele golf van evolutie en maak je het verschil in de wereld. Het bestaan wordt grootser en mooier, je transformeert het leven en de aarde naar een hoger plan van evolutie en bent de verandering in de wereld die er toe doet.

Effect van de training:

Wat bereik je wanneer je de krachten van evolutie kent en met hen samenwerkt:

1) Je verwerft meesterschap over de krachten in jezelf. 2) Je ontwikkelt een diepgaand inzicht en begrip voor anderen. 3) Je hebt een diep begrip van de dynamiek achter de gebeurtenissen in je omgeving en in de wereld. Je ontdekt hoe je je levensenergie en tijd kunt aanwenden om een juiste impact te hebben op zaken die voor jou belangrijk zijn. 4) Je hebt een helder zicht op de dynamiek van creatie en bent in staat helder te zien wat er in de toekomst staat te gebeuren. Je speelt  hier effectief op in. Je begrijpt waar de ander staat; wat hem of haar beweegt en hebt enkel door je aanwezigheid of betrokkenheid een grote impact op hun leven en in de wereld. 5) Je ervaart een nieuw niveau van mogelijkheden in je leven. Je ziet het hoogste potentieel dat latent aanwezig is in jezelf, in anderen en in alles om je heen. Je draagt bij aan een meer duurzame en bewuste wereld.

Anders gezegd: 1) Je leert geluk te brengen in je levensomstandigheden en in die van anderen. 2) Je leert jezelf en anderen door de schaduwzijde van het bestaan naar het licht te bewegen; compassie. 3) Je ervaart plezier en diepe vreugde in het leven en ervaart de synchroniciteit van het bestaan. 4) Je ervaart hoe alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.  5) Je levensenergie stroomt over en je bent geworteld in je diepste wezen.

Opbouw van de training

De training heeft vijf modulen. In elke module staat een van de hoedanigheden van de evolutionaire dynamiek centraal: de verbindende, de vernieuwende, de transformerende, de omvattende kracht en tenslotte het open ongeboren puur gewaar-zijn. Deze hoedanigheden zijn samen ÉEN en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zij brengen samen de gehele schepping, de kosmos, de aarde, het leven en de meest verfijnde structuur van ons bewustzijn tot manifestatie.

De natuurlijke ontwikkeling vraagt van je om eerst je eigen mogelijkheden aan te boren (module 1 en 2) en vervolgens je levensloop daarmee in overeenstemming te brengen(module 3). Wanneer je begrijpt en ervaart hoe het evolutionaire proces van ontwikkeling werkt dan krijg je zeggenschap over je eigen evolutie, maak je het verschil in onze wereld. Je draagt dan bij aan een duurzame wereld van vrede en overvloed. (module 4 en 5).

Tijdens de eerste module wordt het verleden losgelaten en krijgt dit een andere plek in de psyche. Je komt meer in je oorspronkelijke wijsheid, liefde en kracht. Dit geeft ruimte aan een nieuwe waarneming en visie. Doordat je waarneming verandert, verandert de wereld.

In de tweede module ga je voorbij aan angst, geweld en de dood. De toekomst wordt in dit weekend vrij gezet en je ontdekt dat je niet degene bent die je dacht dat je was. Je ervaart je eigen autonomie, oorspronkelijke waarheid en kracht. Je hart is open en eerlijk.

In module drie breng je je levensloop in juiste afstemming met je eigen mogelijkheden. Zij komt dan in harmonie met de evolutionaire dynamiek. Je ervaart een gecentreerd zijn in de dimensie buiten ruimte en tijd. Dit geeft een diep vertrouwen en vrede in jezelf en geeft ruimte aan groei en expressie van jouw talenten en kwaliteiten. Je bent in de wereld maar niet van de wereld. Je hart is open, eerlijk en kwetsbaar.

In de vierde module verfijnt zich de waarneming. Vanuit je hart neem je de illusie van jezelf en de wereld waar, terwijl je tegelijkertijd er volledig deelgenoot van bent. Dit genereert een visie, een missie en enthousiasme. Je ervaart dat jouw leven past in het groter geheel en zin heeft. Je leven is als een kunst en een kunde, die de wereld mooier en grootser maakt. Je hart is open, eerlijk, kwetsbaar en sterk.

In de vijfde module versmelt je het vrouwelijke en het mannelijke in jezelf en versterk je de verbinding met de innerlijke leiding die je gegeven is. Alles valt op zijn plek. Je bent in open verbinding met inspiratie en creatieve manifestatie kracht stroomt door je heen.

Vijf pijlers, vijf assen, vijf staten van bewustzijn, de oneindige natuur en open ongeboren puur gewaar-zijn

In deze training wordt het directe (verticale) en het indirecte (horizontale) pad tot bewustwording aangeboden. In het sjamanisme worden deze de blauwe spirituele weg en de rode natuurlijke weg genoemd. Beide wegen zijn complementair en bekrachtigen elkaar. Deze training brengt je in het juist denken en het juist handelen. Zij opent het ongeboren puur gewaar-zijn en het hart.

De vijf pijlers maken dat alles geïntegreerd wordt en op haar juist plek valt. Puur bewustzijn en liefde blijft over. De training is  praktisch  en toegankelijk voor ieder die dat wenst. Het is niet moeilijk. In feite is er niets makkelijker dan Dat!

Pijler 1) Zelf onderzoek vanuit het non-dualisme. Dit opent een open ongeboren puur gewaar-zijn voorbij aan verleden, toekomst, vrij van heden, persoon, concepten en denken.

De andere vier pijlers zijn verbonden met de natuurlijke weg waarbij je groeit in bewustzijn en liefde.

Pijler 2) Het handelen. De oefeningen en rituelen brengen de zichtbare en de onzichtbare wereld samen. Je individuele leven komt in resonantie en juiste afstemming met de kosmische natuurlijke wet.

Pijler 3) Inwijdingen zijn rituelen waarbij gebieden van informatie en energie – die als zaden van potentieel en bewustzijn in jou aanwezig zijn- wakker worden gemaakt en tot leven komen.

Pijler 4) Juist denken: Er is een verfijning van het verstand nodig om tot een diep begrip vanuit het hart te komen en je beschikbaar te maken voor de dimensie van het vrije denken, inspiratie en innerlijk weten.

Pijler 5) Meditatie brengt je in de stilte voorbij het denken. Instrumenten waarmee je werkt zijn: zachte vorm van yoga- geleide fantasie- pranayama- mantra- meditatie. Meditatie wordt op een zeker moment Liefde en Liefde wordt Meditatie.

De training is er op gericht de evolutionaire krachten vrij te zetten en je te laten wortelen in je diepste wezen terwijl je met twee voeten in de wereld staat en volledig betrokken bent in het maatschappelijk leven. Je ervaart hoe onlosmakelijk je verbonden bent met de natuur en met alles om je heen. Vanuit dit hoger perspectief ga je bewust verbindingen aan en breng je nieuw evenwicht.

De vijf assen van de training zijn vijf structuren van activatie en bewustwording op geleide waarvan de evolutionaire dynamiek in jouw leven plaats vindt. De vijf assen geven je een kaart. Een model om inzicht en overzicht te krijgen en tot een nieuw evenwicht te komen. Realiseer dat de kaart het landschap niet is.

As 1) Deze as laat zeven weefsels in het grof stoffelijk lichaam zien en zeven energie centra in het fijn stoffelijk lichaam. De zeven weefsels vormen samen het fysieke lichaam en zijn allen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij komen uit elkaar voort en zorgen voor gezondheid en homeostase. Het zijn het plasma, het bloed, het spierweefsel, het vetweefsel, het bot en merg, het zenuwweefsel en de weefsels van sperma en eicel. De zeven energie centra vormen het weefsel van het fijnstoffelijke lichaam en kun je met de fysieke zintuigen niet waarnemen, maar je kunt hen wel ervaren. Het zijn de chakra’s welke gelegen zijn bij de stuit, in het bekken, in de buik iets boven de navel, midden in de borst, de keel, het voorhoofd en de kruin.

As 2) De tweede as laat zeven typen van de menselijke persoon zien en zeven kleuren die gerelateerd kunnen worden aan  de verschillende chakra’s. Je kunt verschillende typologieën in de mens onderkennen: vormgevers; kunstenaars; ambitie en carrière makers; zorg-dragers; sprekers; denkers en tenslotte spirituele mensen. Er zijn verschillende typen die je als mens levenslang bij je draagt en die samenhangen met jouw kwaliteiten en potentieel. Door verschillende typen in jezelf te herkennen en tot vervulling te brengen zet je jouw oorspronkelijke kwaliteiten vrij en opent zich een groter potentieel van wie je aan het worden bent. Je persoonlijkheid kleurt degene die je bent. Elk energie centra heeft een eigen resonantie welke door helderzienden waargenomen worden als een kleur. De kleuren zijn met elkaar verbonden en vormen samen een regenboog aan licht: rood- oranje- geel- groen- helder licht blauw- diep donker blauw en violet. Kleuren hebben een emotionele gevoelscomponent of psychische energie. Voor de verschillende chakra’s zou je dit kunnen duiden als: stabiel en veilig, sensitief, passie, vreugde, vrijheid, zingeving en gemeenschappelijkheid.

As 3) De derde as laat zeven intelligenties en zeven bewustzijns niveaus zien, welke in ieder mens aanwezig zijn. Op deze as tref je zeven intelligenties aan waarlangs de mens zich ontwikkelt: kinesthetisch- emotioneel- rationeel- interpersoonlijk- intrapersoonlijk- moreel/ intellectueel –spiritueel. Overkoepelend zijn er de intelligenties van cognitie- spraak en taal- wil. Dan zijn er op deze as de zeven niveaus van bewustzijn die het substraat vormen voor alle individuele en culturele groei en ontwikkeling: archaïsch- magisch- mythisch- denken- pluralistisch- integraal- eenheid.

As 4) Deze as laat vier evolutionaire krachten (activatie) en de vier wereld belevingen (bewustwording) van de mens zien. De vier evolutionaire krachten die het thema van de training zijn: de verbindende kracht, de ontbindende kracht, de zelf-overstijgende kracht en de integrerende kracht. De vier belevingswerelden zijn: de letterlijke wereldbeleving met als taal de fysieke wereld- de magische wereldbeleving met als taal de spraak en het denken– de mythische wereldbeleving met als taal de archetypen en de essentiële wereldbeleving met als taal de levende energie.

As 5) Deze as laat de vier bewegingen van de menselijke geest zien: Eros (de opwaarts gerichte beweging die transformatie en resurrectie brengt)- Agape ( de neerwaarts gerichte beweging van de geest die open en ontvangend van karakter is en verbindend is en individuatie brengt)- wederkerigheid (de horizontaal gerichte beweging die annihilatie of offer brengt)- gelijkmoedigheid (de horizontaal gerichte beweging die omvat, integreert, deelt en één maakt). Daarnaast toont zij de vier staten van waarneming welke voortvloeien uit en verbonden zijn met de opbouw van het menselijk brein: het reptielen brein- het zoogdieren brein- de grote hersenen (neo cortex) en de prefrontale hersen kwabben.

Vijf staten van bewustzijn: de vijf pijlers van deze training brengen je in het ervaren van de vijf bewustzijns staten: de diep droomloze staat- het dromen- het waken- transcendent bewustzijn- het open ongeboren puur gewaarZijn.

De oneindige natuur of evolutionaire dimensie, waarin alle elementen van de training samenkomen en geplaatst kunnen worden in de vier dimensies of kwadranten van de realiteit. Evolutie vindt plaats in vier! De individuele en de collectieve wereld met de innerlijke en uiterlijke dimensies daarvan. Bij de natuurvolken worden zij de vier richtingen genoemd: het zuiden- westen- noorden en oosten.

Het open ongeboren puur gewaar-Zijn, dat voorbij tijd, ruimte en dimensie gaat.

Inschrijven.