Maak het verschil in de wereld

line-transp-01

Jij bent evolutie!

Zet jeZelf vrij van de evolutionaire krachten – die jouw ontwikkeling en potentieel beïnvloeden – en wendt hen aan om het verschil te maken.

Maak hiermee het verschil dat het bestaan grootser en mooier maakt en dat dienstbaar is aan de toekomst van de kinderen van onze kinderen.

De training bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 dagen met als oogmerk je eigen mogelijkheden aan te boren en je levensloop daarmee in overeenstemming te brengen zodat je tot Zelfontwikkeling komt en het volledig potentieel manifesteert.

Motivatie Training
Trainen met Médard
Effect Training
Opbouw Training
Vijf pijlers, vijf assen, vijf staten van bewustzijn, de oneindige natuur en puur bewustzijn.
Inschrijven

 

Motivatie training

Hoe komt het dat de mensheid zich nog steeds in zo een diepe crisis vol angst, onrust en conflict bevindt en wij tot op heden niet in staat zijn geweest de fundamentele problemen als honger, armoede, racisme, ongelijkheid en oorlog in de wereld op te lossen?

Dit komt doordat de subtiele evolutionaire krachten van de oneindige natuur het denken, de waarneming en het handelen van jou en mij, alsmede van alle mensen en samenlevingen sterk beïnvloeden, vormen en gestalte geven. Tot nu toe beletten deze krachten de mens volwassen te worden en vrij te zijn.

Deze training leert je het onderscheid tussen wie jij bent en de oneindige natuur. Dit maakt je vrij waardoor je je eigen mogelijkheden kunt aanboren en deze evolutionaire krachten ten goede kunt aanwenden in gebieden die belangrijk voor je zijn. Dit brengt een evolutionaire verandering in jezelf en in de wereld tot stand.

Studies gericht op zelf-ontwikkeling aan de Universiteit van Harvard.

Robert Kegan, hoogleraar Adult Learning and Professional Development aan de universiteit van Harvard is een van de pioniers betreffende de ontdekking van de evolutionaire dynamiek en Zelfontwikkeling.

Kegan schrijft in zijn werk over de verschillende stadia van bewustzijn waardoor heen en waar naar toe elke mens zich ontwikkelt. Volgens Kegan betekent zelf ontwikkeling dat je verantwoordelijkheid neemt voor je innerlijke groei en gaat staan in je innerlijke autoriteit om van hieruit je eigen waarden en ideologie te ontwikkelen.

Hij komt tot de conclusie dat de mens die zich voorbij de comfortzone van maatschappij en samenleving ontwikkelt en tot een nieuw niveau van autonomie en gewaar-zijn komt, groeit in een eenheidsbewustzijn waarbij hij of zij voorbij gaat aan het idee van het zelf en voorbij gaat aan de concepten van het intellect. De capaciteit zich te verbinden wordt in deze mens zo groot en diep dat het onderscheid tussen het zelf – anderen en het universum vervaagt. Deze mens is in staat het potentieel in zichzelf te manifesteren en de toekomst bewust te vormen.

Het onderzoek van Kegan en zijn conclusies worden bevestigd en uitgebreid door vele andere onderzoekers waaronder Ken Wilber, Mark Edwards, Jürgen Habermas e.a.

In vele oude tradities blijken deze dynamische evolutionaire krachten wel degelijk gekend en erkend te zijn en zijn “inwijdingen” bekend waarbij meesterschap over deze krachten wordt verworven. De training die hier wordt aangeboden is een moderne weg en vindt aansluiting bij de meest recente wetenschappelijke ontdekkingen en oude wijsheden.

Een training met Médard van Leeuwe.

Médard van Leeuwe is arts, heler en ingewijd in de tradities van de Kabbala, Inca en Bhakti Ayurveda. Zijn wijsheid, hart en ziel heeft hij samen gebracht in deze training, waarin je je eigen authentieke Zelf herinnert en het volledig potentieel vrijzet en je leert hoe je de evolutionaire dynamiek vanuit je hart kunt aanwenden voor al het goede.

Door met deze krachten samen te werken in die gebieden die belangrijk voor jou zijn surf je op de golf van evolutionair bewustzijn en maak je het verschil in de wereld.

Resultaat en effect:

Het belangrijkste resultaat van de training is dat je een open, eerlijk, kwetsbaar en sterk hart ontwikkelt. Je komt in het vrije denken en daar waar je de lamp van je aandacht op richt komen de antwoorden als vanzelf en gaan deuren open. Het intellect ziet het onderscheid tussen de oneindige natuur en wie je werkelijk bent en gebruikt de jouw gegeven levensenergie niet langer om het ego te voeden maar richt deze energie op het voeden van de ziel.

Je ontwikkelt de kwaliteit vreugde te genereren voor jezelf en voor anderen ongeacht de situatie en hebt enkel door je aanwezigheid of betrokkenheid een grote impact op het leven van de ander en in de wereld.  Je begrijpt waar de ander staat en wat hem of haar beweegt. Je hebt diep begrip voor de dynamiek achter de gebeurtenissen in je omgeving en in de wereld. Je hebt ook een helder zicht op de dynamiek van creatie en bent in staat helder te zien wat er in de toekomst staat te gebeuren en speelt hier effectief op in. Je ervaart een nieuw niveau van mogelijkheden in je leven en draagt bij aan een meer duurzame en bewuste wereld van vrede en geluk.

Opbouw van de training

De training bestaat uit vier modulen van twee dagen. In elke module staat een van de evolutionaire krachten centraal: de verbindende-, de vernieuwende-, de transformerende- en de omvattende kracht. Deze krachten zijn samen één en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zij zijn een expressie van de oneindige natuur en brengen samen de gehele schepping voort.

De natuurlijke ontwikkeling vraagt om eerst je eigen mogelijkheden aan te boren. Dit is waar het in deze training om gaat. Tijdens de eerste twee modulen staat de kracht van verbinding centraal en heel je het verleden. Het verleden dat nog niet geheeld is spoelt immers elk moment over in het heden en belemmert wie je werkelijk aan het worden bent. Het verleden krijgt door de heling een andere plek in de psyche en verwondingen of thema’s die je hebben geblokkeerd worden bronnen van mededogen en kracht. Dit geeft ruimte aan een nieuwe waarneming en visie. Het hart is open.

De derde en vierde module staat de vernieuwende kracht centraal en ga je voorbij je angst, geweld en de dood van het kleine ik. Je hart is open en eerlijk. Je staat waar je staat en je ervaart je eigen autonomie, je oorspronkelijke waarheid en kracht. Het grote werk is gedaan en de weg tot ontplooiing van wie je werkelijk aan het worden bent is vrij. Niets staat je meer in de weg!

Het is niet nodig, maar wanneer je wilt kun je de vervolg training doen om je te ondersteunen in het natuurlijke proces je levensloop in overeenstemming te brengen met je eigen mogelijkheden en het volledig potentieel te manifesteren.

Ook deze training bestaat uit vier modulen van twee dagen. In de eerste twee modulen belichaam je de zelf overstijgende of transformerende kracht. Je brengt je verschillende rollen tot vervulling en in afstemming op je innerlijk kompas. Je ontwikkelt zeggenschap over je eigen evolutie en maakt het verschil in de wereld. Je weet wie je bent, wat je wilt doen in je leven en draagt bij aan een duurzame wereld van vrede en overvloed. Je bent in de wereld maar de wereld is niet in jou. Het hart is open, eerlijk en kwetsbaar.

In de derde en vierde module belichaam je de omvattende kracht en verfijn je de waarneming. Je haalt het laatste vuil uit je oude ogen en ziet met een nieuw licht. De twee ogen worden tot een. Je komt in de ervaring dat je onlosmakelijk verbonden bent met de natuur en dat alles één is. Je hebt een heldere visie en missie en ervaart passie en enthousiasme in je hart. Jouw leven past in het groter geheel en heeft zin. Het hart is open, eerlijk, kwetsbaar en sterk.

Er zijn vijf pijlers, vijf assen, vijf staten van bewustzijn, de oneindige natuur en een open ongeboren puur liefdevol gewaar-Zijn die deze training ervaren worden en gestalte geven.

De vijf pijlers maken dat alles in de training geïntegreerd wordt en op de juist plek valt.

Zelf onderzoek vanuit het non-dualisme. Het intellect wordt wakker en ziet het onderscheid tussen de oneindige natuur en wie je werkelijk bent. De levensenergie wordt niet langer aangewend tot het voeden van het ego maar het is de ziel die wordt gevoed.

Rituelen brengen de zichtbare en de onzichtbare wereld samen en laten  je individuele leven in resonantie komen met de kosmische natuurlijke wet. Je komt in het juiste handelen.

Inwijdingen zijn rituelen waarbij kwaliteiten en potentieel die als zaden in de bodem van je hart aanwezig zijn wakker gemaakt worden en tot leven komen.

Wijsheid: Elke module brengt haar eigen kennis die door het lichaam gaat en wijsheid wordt. Door verfijning van het verstand kom je tot een diep begrip vanuit het hart en in het vrije denken. Daar waar je de lamp van je aandacht opricht komen de antwoorden en worden deuren open gedaan.

Meditatie brengt je in de stilte voorbij het denken en opent je voor het licht dat je Ware Zelf is.

De vijf assen zijn vijf structuren van activatie en bewustwording op geleide waarvan de evolutionaire dynamiek in jouw leven plaats vindt. Zij geven je een kaart om inzicht en overzicht te krijgen en tot een nieuw evenwicht te komen.

De as van zeven weefsels in het fysieke lichaam die zich reflecteren in  zeven energie centra in het fijn stoffelijk lichaam.

De as van zeven persoonstypen en zeven kleuren die gerelateerd kunnen worden aan zeven chakra’s en hun zeven kwaliteiten: veilig, sensitief, passie, vreugde, vrijheid, zingeving, gemeenschappelijkheid. Door de verschillende typen in jezelf te herkennen en tot vervulling te brengen opent zich een groter potentieel. Je bent niet langer pappa, maar speelt pappa. Je persoonlijkheid kleurt degene die je bent. Kleuren hebben een emotionele gevoelscomponent of psychische energie die verbonden zijn met de verschillende chakra’s

De as van zeven intelligenties waarlangs de mens zich ontwikkelt: kinesthetisch- emotioneel- rationeel- interpersoonlijk- intrapersoonlijk- moreel/ intellectueel –spiritueel. Overkoepelend zijn er de intelligenties van cognitie- spraak en taal- wil. Deze as reflecteert zich in de as van de zeven bewustzijn niveaus die het substraat vormen voor alle individuele en culturele groei en ontwikkeling: archaïsch- magisch- mythisch- denken- pluralistisch- integraal- eenheid.

De as van de vier hersenen van het menselijk brein: het reptielen brein- het zoogdieren brein- de grote hersenen (neo cortex) en de prefrontale hersen kwabben. Deze as reflecteert zich in de as van de vier wereld belevingen (letterlijk, symbolisch, mythisch en essentieel) van de mens zien. Het gaat hier om de samenhang van activatie en bewustwording

De as van vier evolutionaire krachten die zich reflecteert in de as van de vier bewegingen van de menselijke geest: Eros (de opwaarts gerichte beweging die transformatie en resurrectie brengt)- Agape (de neerwaarts gerichte beweging van de geest die open en ontvangend van karakter is en verbindend is en individuatie brengt)- wederkerigheid (de horizontaal gerichte beweging die annihilatie of offer brengt)- gelijkmoedigheid (de horizontaal gerichte beweging die omvat, integreert, deelt en één maakt). In de Katholieke traditie kent men de vier bewegingen van de geest als de geliefde worden; het brood breken; het brood zegenen en het brood delen. Het brood is het kleine ik oftewel het ego.

Vijf staten van bewustzijn: In de training ervaar je en kom je tot het onderscheid van vijf bewustzijns staten: de diep droomloze staat- het dromen- het waken- transcendent bewustzijn- het open ongeboren puur liefdevol gewaarZijn.

De oneindige natuur  waarin zich uitdrukkend in de vier hoeken van de wereld of de vier dimensies van realiteit: de individuele en de collectieve wereld met elk de innerlijke en uiterlijke dimensies daarvan.

De oneindige natuur brengt de evolutionaire impuls die elk moment opwelt in je hart.

Het Ware Zelf, dat voorbij tijd, ruimte en dimensies gaat.

Inschrijven.