Avani

line-transp-01

Médard

Médard van Leeuwe is arts en ingewijd in de wijsheid tradities van de Kabbala, de Inka en Bhakti-Ayurveda. Hij is Mesa-drager en schrijver van het boek “Het Heilige Pad van de Leider” (uitgebracht door Ankh Hermes onder de naam Avani van Leeuwe).

Het leven is een groot geschenk, maar niet altijd gemakkelijk. Zij heeft Médard de levenservaringen gebracht die hem hebben laten groeien en rijpen in wijsheid, liefde en kracht. Het leven is volgens hem bedoeld als een val in zegeningen inplaats van een val in zonde, zoals hem aanvankelijk is geleerd. Het leven is in zijn ogen een groot weggeef feest, een kunst en een kunde. Het delen van de wijsheid, de liefde en de kracht die hem gegeven zijn is zijn passie, heling en kwaliteit.

Avani betekent vriend van de aarde en is de naam die Médard op latere leeftijd heeft gekregen en lange tijd heeft gedragen. Voor hem is deze naam verbonden met de liefde en het ervaren van de eenheid met de natuur, de hemel, de aarde, de kosmos en de elementen: aarde- water-vuur-lucht en ether. Dit onlosmakelijke verbonden zijn als onderdeel en deelgenoot van de schepping is altijd aanwezig in ieders hart. Médard -zijn geboortenaam- en de naam die hij thans weer draagt is voor hem verbonden met zijn vader, de voorouders, het bloed, de levenskracht, de planeet aarde en het diepe begrip van het hart die de dans van het leven brengt.

De schoonheid van wijsheid, liefde en kracht is gelegen in het delen ervan. Ben jij iemand die zijn of haar hart meer wilt openen? die in vrede wilt zijn met zichzelf en de wereld? die zijn of haar kwaliteiten verder wilt ontplooien ten dienste van zichzelf en het groter geheel? die zich verbonden voelt of aangetrokken voelt tot de natuur en dit pad? …..Wanneer dit zo is dan nodig ik je uit! ….. Wees welkom! .. treedt binnen in de ruimte van het Hart!