Yoga & Meditatie

line-transp-01

Meditatie

Meditatie is een proces waarbij je de ogen naar binnen richt en de activiteit van denken tot rust brengt. Meditatie brengt je voorbij aan de stroom van gedachten en zintuigelijke ervaringen waarmee de geest zich normaliter gemakkelijk identificeert. In de stille en vredige staat van de geest ervaar je puur ongeboren gewaar-Zijn , die jouw diepste wezen is.

Eerst is er stilte van het lichaam dat je in contact brengt met de leegte of ruimte. Dan is er het stil vallen van de innerlijke dialoog en is er licht. Tenslotte opent zich vanzelf warmte, vreugde en gelukzaligheid, die jouw innerlijke natuur is. Je ervaart een innerlijke glimlach en een zacht welwillende liefde. Meditatie vergroot het bewustzijn, brengt helderheid, ontwikkelt innerlijke kracht. Meditatie brengt meesterschap over je leven.

Meditatie is niet moeilijk. Ieder mens doet het vaak onopgemerkt als van nature. Het puur ongeboren gewaar-Zijn is niet iets bijzonders. Het is in feite de meest gewone, meest intieme en gangbare ervaring die wij als mens hebben. Deze ervaring maakt ons aan het Goddelijke gelijk en is datgene dat ons tot mens maakt. Zij is zo gewoon en dichtbij dat wij haar in de hectiek van het dagelijks leven vaak niet meer in de gaten hebben.

Wanneer je dat wenst kan Médard je begeleiden op je meditatieve pad. Je kunt daarvoor een afspraak maken, maar het kan ook via de telefoon of whats-app.

Yoga

Yoga Yoga betekent eenheid. Het beoefenen van lichaamshoudingen uit de Yoga traditie en adembeheersing (pranayam) zijn instrumenten tot zuivering en reiniging van het lichaam. Door vastheid en evenwichtigheid van het lichaam wordt het denken kalm en evenwichtig. Let maar eens op; als de ademhaling rustig is dan is het denken ook rustig, als het denken onrustig is dan is de ademhaling ook onrustig. Yoga is er op gericht de mind tot staan te brengen. De mind omvat het fysieke lichaam, de zintuigen, gevoelens, emoties en gedachten. Deze lichamen zijn elk op zich zuiver, maar op het moment dat je jezelf identificeert met een van deze lichamen treedt onzuiverheid op. De lichamen zijn op zichzelf zuiver en hebben hun schoonheid, maar op het moment dat je gewaarwording zich met hen identificeert treedt onzuiverheid in.

Het zuiver puur en ongeboren gewaar-zijn identificeert zich snel met het lichaam, met de informatiestroom die door onze zintuigen naar binnenkomt en met de stroom van gedachten. Wanneer men deze identificatie weet op te heffen dan is men in puur ongeboren gewaar-ZIJN. Dan is de waarnemer in zichzelf aanwezig, ÉÉN in en met bewustzijn en in liefde betrokken bij het lichaam, de gevoelens, gedachten en daar waar men de aandacht op richt in de buitenwereld. Het licht van het natuurlijk zuiver gewaar-zijn straalt door alle lichamen heen en wekt hen tot leven. De mind kent zichzelf, maar kent het licht niet.

Wanneer je advies wilt omtrent yoga en/of het innerlijk proces dat je daarin gaat kun je Médard altijd mailen of telefonisch een persoonlijk gesprek aanvragen.