“Het Mystieke Hart”

een westers sjamanistische reis en de wederopstanding van de ziel

line-transp-01

“ik neem stralend mijn eigen plek in”

 

Het mystieke Hart of het “Ware Zelf ” is de plek waar het leven je wezenlijk aanraakt en waar je in verbinding bent met jeZelf, de ander, de natuur en de wereld. Wanneer je geworteld bent in het Zelf dan is je hart open, eerlijk en ben je kwetsbaar en sterk en neem je stralend je eigen plek in.

Hoe ontwikkel ik een open, eerlijk, kwetsbaar en sterk hart?

Binnenin ben je nog steeds intact. Je diepste wezen is in de wereld maar de wereld is niet in haar. Zij is onkwetsbaar en niets kan haar raken. Het is niets bijzonders en zij is zo dichtbij en zo vanzelfsprekend dat je haar over het hoofd ziet en haar vergeten bent. Je bent vergeten wie je werkelijk bent. Zij is het “Ik” dat de inhoud van je ervaringen doet oplichten en zichzelf versluiert in haar eigen activiteit. Net als een scherm waarop de film van je leven zich afspeelt en zich voltrekt. Geloof en identificatie zijn twee grote menselijke krachten die hierin een rol spelen.

Door de evolutionaire krachten die jouw diepste wezen versluieren te leren kennen en te ervaren kom je tot het onderscheid tussen de oneindige natuur en wie jij werkelijk bent. Je boort dan je eigen mogelijkheden aan en brengt je levensloop daarmee in overeenstemming. Dit is en gaat samen met de revolutie van het hart. In dit proces wortel je in wie je ten diepste bent -in je hart- en neem je stralend je eigen plek in, terwijl je tot bloei komt en het volledig potentieel manifesteert.

Het is niet moeilijk en het is ieders geboorterecht. Hoe mooi zou het zijn wanneer op aarde ieder mens zijn of haar geboorterecht zou leven en zou manifesteren? Wereldwijd zou licht, liefde en vrede stralen.

Wat gevraagd wordt is een revolutie van het Hart. In zijn leven, werk en met deze trainingen hoopt Médard hier een bijdrage aan te leveren.

training

 Revolutie van het Hart

                               Data:  21-22 febr. 28-29 mrt. 2-3 mei. 6-7 jun. 2021

Dit is een ontdekkingsreis naar wie je werkelijk bent. Door je verleden te helen opent zich je hart. Je leert van jezelf te houden zoals je bent.  Door voorbij angst en geweld te gaan voert je hart eerlijk en zie je het onderscheid tussen de oneindige natuur en wie je werkelijk bent. Door  de dood van het kleine ik spelen verandert je relatie met de tijd en betreft je een dimensie die buiten tijd en ruimte staat. Het grote werk is gedaan. Je staat waar je staat en neemt verantwoordelijkheid voor je daden, voor wie je bent en voor het volledig potentieel. Je hart is open en eerlijk.

In deze training wendt je de evolutionaire dynamiek aan voor Zelf-Ontwikkeling en ontplooiing van het Potentieel.

motivatie training:

In je opvoeding raak je vaak de verbinding met het oorspronkelijke Zelf geheel of gedeeltelijk kwijt. Je gaat geloven dat je niet goed bent zoals je bent en vormt in relatie met de ander gaandeweg een identiteit of imago waarbij je je zo comfortabel mogelijk tracht te voelen. Dit imago of persoonlijk ik is niet wie je werkelijk bent en geeft je niet de vervulling en verbinding met het leven die je ten diepste wenst en waarvoor je hier op aarde bent gekomen. Zij doet dit slechts tot op zekere hoogte en zonder dat je het wilt houdt dit imago je af van je bestemming en versluiert zij het volledige potentieel.

Het intellect laat zich collectief misleiden en voedt met de haar gegeven levensenergie het imago of ego dat collectief uitgegroeid is tot een alles verterend en vernietigend vuur. Het is een noodzaak het intellect te wekken en je geboorterecht op te eisen voor heling van jezelf, de mensheid, de natuur en de aarde. Wanneer het intellect het verschil tussen de oneindige natuur en wie je werkelijk bent waarneemt zal zij  haar vergissing doorzien en zal zij de ziel voeden inplaats van het ego  en groei je in liefde en bewustzijn. Dit zal de toekomst van de aarde en de kinderen van onze kinderen ten goede komen.

praktisch

De training bestaat uit vier modulen van twee dagen en vindt plaats in het trainingscentrum Tjongeroog te Friesland. De bijeenkomsten beginnen op zondagochtend om 1000 uur en eindigen op maandag namiddag rond 1800 uur.

De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn 1100€ inclusief overnachting op locatie. Voor de maaltijden wordt gezamenlijk gezorgd. Opgave en Adres: Tjongervallei 10, 8413 CS Oudehorne. tel 0516 45 10 10. E info@tjongeroog.nl. www.tjongeroog.nl.

vier bijeenkomsten:

Er zijn vier evolutionaire krachten zijn de verbindende kracht, de vernieuwende kracht, de zelf overstijgende kracht en de omvattende kracht. Deze krachten zijn levende energieën die vertegenwoordigt worden door de archetype van respectievelijk de slang, de poema, de kolibrie en de condor. Tijdens elke bijeenkomst staat een van de vier evolutionaire krachten centraal staat. Door tijdens deze reis deze vier krachten te leren kennen en hen te ervaren kom je tot de ontdekking dat je niet degene bent die je dacht dat je was. Er opent zich in jou een ruimte die onnoembaar is maar die je wel kunt ervaren en die je diepste wezen is.

Het pad van de heler: Tijdens de eerste twee modulen staat de kracht van verbinding centraal. Wanneer je de liefde wilt belichamen zul je het verleden dat nog speelt en elk moment in het heden spoelt moeten helen, zodat zij integreert in je systeem. Je bent het tenslotte zelf; het is jouw levensenergie. De eerste module is gericht op liefde als kracht en het evolutionair bewustzijn dat leeft in je hart. Jij bent een heler!

Een nieuwe huid: De verbindende kracht wordt vertegenwoordigd door het archetype van de slang, die in een keer haar huid afschudt net als jij tijdens deze reis in een keer je verleden afschudt op een symbolische en mythische wijze bij het vuur met de zon en de maan als getuigen. Het verleden krijgt gedurende deze twee modulen een andere plek in je psyche en verwondingen of trauma’s transformeren  in bronnen van mededogen en kracht. Je bent je verleden niet kwijt, maar zij informeert je niet langer door elk moment in het heden over te spoelen. Je hart is open en je leert de kwaliteit geluk voor jezelf en anderen te genereren onafhankelijk van de omstandigheden.

Het pad van de krijger, voorbij angst en geweld. Tijdens de derde en vierde module staat de kracht van vernieuwing centraal welke vertegenwoordigd wordt door de poema. Het is het pad van de krijger die geen vijanden nodig heeft in deze en in de volgende wereld. Tijdens deze module heel je de dood die in je leeft middels je voorouder en vorige levens of verhalen die in je leven en verander je je relatie met de tijd.

Sterven terwijl je lichaam nog leeft. Deze dagen verken je het sterven en de dood. Je versterft het kleine ik en komt tot de levende ervaring dat het leven voorbij geboorte en sterven gaat. Door de dood te spelen opent zich de intensiteit en de vreugde van het Leven. De dodenrituelen blijken rituelen voor het leven te zijn.

Het hart is open en eerlijk. Tijdens deze dagen ontwikkel je de kwaliteit mededogen door in liefde te zijn en te blijven met je eigen schaduw en deze in liefde te helen. Hierdoor kun je ook wezenlijk er voor anderen zijn en steun je hen door enkel in liefde aanwezig te zijn. Je hoeft niets te doen. Je bent in de wereld maar de wereld is niet langer in jou. http://inschrijven

vervolg training

 Het Kosmische Kind

                                     Data: 7-8 febr. 7-8 mrt. 18-19 apr. 30-31 mei 2021

Het is de impuls van evolutionaire bewustzijn die opwelt in je Hart, die je vervulling brengt en je laat opbloeien in het volledig potentieel.

Deze training helpt je om vanuit je eigen waarheid te leven en je bestemming te volgen. Je opent jeZelf voor de diepe vreugde die in je is, het collectieve hart en je herstelt je verbinding met de natuur en de kosmos.

Ook deze reis bestaat uit vier bijeenkomsten van twee dagen waarin de eerste twee weekenden de zelfoverstijgende kracht centraal staat. Deze kracht is verbonden met de archetype van de kolibrie en brengt het pad van de Wijze. De laatste twee weekenden hebben de alles omvattende kracht als thema. Deze kracht is verbonden met het archetype van de condor en brengt het pad van de Ziener.

vier bijeenkomsten:

Worteling in de kosmos: Door de lessen van het geheim, de oneindigheid en onzichtbaarheid kom je dit weekend tot een leven vanuit liefde en zorg voor jezelf . Je ontdekt dat jeZelf evolutie bent en dat je bestemming zich elk moment opent in je hart dat open eerlijk en kwetsbaar is.

Innerlijk kompas: Door dit weekend voorbij te gaan aan je rolpatronen kom je tot een leven vanuit je eigen kern en waarheid. Door de zintuigen werkelijk te begrijpen en hen te kennen ga je aan hen voorbij en kom je in verbinding met de sterren en herinner je wie je bent en waarvoor je hier op aarde gekomen bent.

De weg dat ben jeZelf: Door te kiezen voor vertrouwen sluit je dit weekend je achterdeuren en kom je in volledige aan-wezig-heid. Door je ogen schoon te maken zinkt het denken in je hart en kom je tot een levende waarneming dat de ander en jijzelf onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en één zijn. je hart is open, eerlijk, kwetsbaar en sterk.

Het Universum steunt je: Door je te openen in een actieve dialoog met de evolutionaire krachten in jezelf en overal om je heen ervaar je hoe je gedragen wordt door de gehele Schepping en ervaar je hoe het Bestaan het beste met je voor heeft. Je bent een verhalen verteller en leeft het mooiste leven dat op je huid, in je hart, in de energie van de dag en in de sterren geschreven kan worden en dat je gegeven wordt.
Inschrijven