Training ” Het mystieke Hart”

line-transp-01

“Neem stralend je eigen plek in”

Het mystieke Hart is open, eerlijk, kwetsbaar en sterk. Het is het hart waar het leven je wezenlijk aanraakt en je in verbinding bent met jezelf, met de ander, de natuur, de wereld en de kosmos. Het is de plaats vanwaaruit je stralend je eigen plek in de wereld inneemt.

Hoe doe je dat: Stralend je eigen plek innemen in een wereld vol angst, geweld en dood?

Door de krachten van evolutie vrij te zetten en deze aan te wenden voor zelfontwikkeling en ontplooiing neem je stralend je eigen plek in en maak je het verschil in de wereld.

Door de krachten van evolutie in jezelf vrij te zetten groei je in bewustzijn en liefde. Wanneer je dit doet kom je tot een diep begrip hoe de krachten van evolutie werken en kun je hen aanwenden en richten op gebieden die belangrijk voor je zijn. Hiermee breng je een essentiële verandering te weeg in jezelf en in de wereld. Dit zal de toekomst van onze kinderen en die van de aarde ten goede komen en wezenlijk veranderen.

Je eigen plek is verbonden met het mystieke hart en is je geboorte recht. Wanneer jij je vrij zet van verleden, heden en toekomst en voorbij gaat aan het denken en aan je persoon dan blijkt dat heel het bestaan op je heeft gewacht en je steunt bij het stralend innemen van je eigen plek. Dit is het oogmerk van deze training. Inschrijven.

De Training: Het Mystieke Hart en de dynamische krachten van evolutie.

De evolutionaire dynamiek aangewend voor Zelf-Ontwikkeling en Ontplooiing van jouw Potentieel.

De Training bestaat uit 4 modulen (elk 3 dagen). Zij is speels, eenvoudig, gericht op ervaren en iedereen kan meedoen. Zij is een reis door je innerlijke kosmos in relatie met de natuur en de macrokosmos. Deze reis is een inwijding in de kunst en de kunde van het leven zelf. Zij omvat oeroude wijsheden uit oosterse, westerse en sjamanistische tradities en sluit aan bij de meest moderne inzichten en ontdekkingen van de natuurwetenschappen, biologie, geneeskunde, psychologie en mathematica.

Wat brengt deze training? 

De training doet je groeien in bewustzijn en liefde en brengt je thuis in jeZelf en in verbinding met de natuur. Je ervaart hoe alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

1) Je leert geluk te brengen in je levensomstandigheden en in die van anderen. 2) Je leert jezelf en anderen door de schaduwzijde van het bestaan naar het licht te bewegen. 3) Je ervaart de diepe vreugde van het leven en voelt je blij bij het geluk van anderen. 4) Je ziet en ervaart de eenheid van alles en hoe alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. 5) Je energie en liefde stromen over. Je bent in open ongeboren puur gewaar-zijn en verankerd in het mystieke hart.

Opbouw van de training:

De training bestaat uit vier modules van 3 dagen. In elke module staat een van de vier  evolutionaire krachten centraal: de verbindende kracht, de vernieuwende kracht, de zelf-overstijgende kracht en de omvattende kracht. Deze krachten zijn innig met elkaar verweven en zijn eigenlijk één. Zij vormen samen een compositie, een eenheid, een kosmos.

Wanneer je de evolutionaire krachten van de schepping wilt vrij zetten dan vereist de evolutionaire ontwikkeling dat je eerst je eigen mogelijkheden aanboort en je levensloop daarmee in overeenstemming brengt. Om dit voor elkaar te krijgen heel je tijdens de eerste module je verleden en zuiver je in de tweede module je energetische lichaam. Dit energetische lichaam ligt aan je fysieke lichaam ten grondslag en informeert je elk moment met het collectieve verleden. Het verleden helen en het energetische lichaam zuiveren is niet moeilijk, het is simpel wat het is. Iedereen kan het. Wanneer je dit doet, groei je in bewustzijn en liefde en ga je begrijpen hoe het evolutionaire proces van ontwikkeling werkt. Daarmee krijg je zeggenschap over je eigen ontwikkeling en over de ontplooiing van je potentieel. In dit proces ga je van binnenuit stralen en komen je natuurlijke kwaliteiten tot expressie; de waarneming verfijnt zich en je ervaart hoe je onlosmakelijk verbonden bent met alles en iedereen om je heen.

De vier modulen:

De verbindende kracht: In de eerste module waait de wind vanuit het zuiden. Je opent je voor de verbindende kracht; de liefde als kracht, gesymboliseerd door de archetype van de slang. (Een archetype is een oerbeeld van universele kracht die voor iedereen dezelfde energie oproept en voor iedereen dezelfde uitwerking heeft.) De slang schudt in een keer haar huid af, net als jij dit weekend in een keer je verleden van je afschud en loslaat bij het vuur. Dit brengt een energetische verschuiving in je energetische lichaam teweeg waardoor het verleden een andere plek krijgt in de psyché. Verwondingen  transformeren naar bronnen van mededogen en kracht. Het energetische lichaam verandert, je gedachten en emoties veranderen, je fysieke lichaam heelt en je ervaart dat het bestaan onvoorwaardelijk van je houdt. Je verbindt je met het element aarde en met de aarde zelf. Het hart is open.

De vernieuwende kracht: Dit weekend staat de vernieuwende kracht centraal. Het is de kracht die verbonden is met het westen. De kracht die vernietigt om een nieuw evenwicht op hoger plan van evolutie mogelijk te maken. Deze kracht wordt gesymboliseerd door de archetype van de poema en brengt de lessen van de krijger. Je gaat voorbij aan boosheid, angst, geweld en heelt je relatie die je hebt met de dood. Je bevrijdt je uit de grip van de toekomst en verbindt je dit weekend met het element water en de maan. Het water dat stroomt, zuiverend is en elke vorm aanneemt die het bestaan van haar vraagt. Het fysieke lichaam bestaat voor 75% uit water. Je hart is open en eerlijk.

De zelf overstijgende kracht: In de derde module leer je de zelf-overstijgende kracht in jezelf kennen. Zij is verbonden met het noorden en wordt gesymboliseerd door de archetype van de kolibrie. In deze module leer je de lessen van onzichtbaarheid, het geheim en van oneindigheid. In volledige aanwezigheid ben je beschikbaar voor je bestemming en drink je de essentie van je ervaringen. Je zet het heden vrij en betreedt de dimensie buiten tijd en ruimte.  Je verbindt je met de zon en het element vuur, dat brandt in je hart als de oneindige vlam van liefde. Je hart is open, eerlijk en kwetsbaar.

De omvattende integrerende kracht: In het vierde weekend staat de omvattende en integrerende kracht centraal. Het is de richting van de ziener, voorbij ruimte en tijd. Deze kracht hoort bij het oosten en is verbonden met het element lucht, de adem, het denken en het collectieve Hart. Zij wordt gesymboliseerd door de archetype condor. De condor vliegt hoog, ziet het groter perspectief en brengt nieuwe onbekende zaden van inspiratie en creatieve kracht. In het Oosten kom je in het vrije denken en ontvangt daar de boodschappen die de condor brengt vanuit het universele bewustzijn. Je komt in open ongeboren puur gewaar-zijn in verbinding met het mystieke hart. Je hart is open, eerlijk, kwetsbaar en sterk.

De vijf pijlers

De training heeft vijf pijlers die samen maken dat alles geïntegreerd wordt en op zijn of haar natuurlijke plaats valt. Het mystieke hart opent zich en puur bewustzijn en liefde (als kracht) blijft over.

Pijler 1). Zelf onderzoek vanuit het non-dualisme. Dit opent een open ongeboren puur gewaar-zijn voorbij aan verleden, toekomst, vrij van heden, persoon, concepten en denken.

Pijler 2). Juist handelen. De oefeningen en rituelen brengen de zichtbare en de onzichtbare wereld samen. Je individuele leven komt in resonantie en juiste afstemming met de kosmische natuurlijke wet.

Pijler 3). Inwijdingen. Deze worden door het leven zelf gegeven erin de vorm van rituelen waarbij gebieden van informatie en energie – die als zaden van potentieel en bewustzijn in jou aanwezig zijn- wakker worden gemaakt en tot leven komen.

Pijler 4). Juist denken: Er is een verfijning van het verstand nodig om tot een diep begrip vanuit het hart te komen en je beschikbaar te maken voor de dimensie van het vrije denken, inspiratie en innerlijk weten.

Pijler 5). Meditatie brengt je in de stilte voorbij het denken. Instrumenten waarmee je werkt zijn: zachte vorm van yoga- geleide fantasie- pranayama- mantra- meditatie. Meditatie wordt op een zeker moment Liefde en Liefde wordt Meditatie.

Creation story from the Hopi Nation, Arizona

Creation said: “I want to hide something from the humans until they are ready for it. It is the realization that they create their own reality.” The eagle said: “Give it to me. I will take it to the moon.” The Creator said, “No. One day they will go there and find it.” The salmon said:“I will bury it on the bottom of the ocean.” The Creator said, “No. They will go there, too.” The buffalo said: “I will bury it on the Great Plains.” The Creator said, “They will cut into the skin of the earth and find it even there.” Grandmother who lives in the breast of Mother Earth and who has no physical eyes but sees with spiritual eyes, said: “Put it inside of them.” And so the Creator did.

Inschrijven

Praktische informatie

De vier modulen van de training vinden plaats verspreid over de periode van een jaar en beginnen elk op een donderdagavond en eindigen op zondag in de namiddag. Het dagprogramma begint om 07.30 uur en eindigt rond 22.00 uur. Totale kosten 1800€ in twee keer te betalen of bij betaling in een keer 1700€. Overnachting en eten ter plaatse tegen geringe vergoeding mogelijk (ongeveer 180- 200 € per module). Data eerstvolgende training: eerste module 9 t/m 12 mei 2019; tweede module 20 t/m 23 juni 2019; derde module 19 t/m 22 september 2019; vierde module 12 t/m 15 december 2019. Zie het inschrijfformulier.

Masterclass : De vier stappen van de training ” Het mystieke Hart” zijn als de vier kamers van het mystieke Hart zelf. Tijdens deze stappen bewerk je de bodem van je Hart. Opvoeden gaat tot aan het hart en daarna is zij vrij. Het hart kan zich naar beneden en naar boven richten; naar binnen en naar buiten. Het hart verbindt de werelden net als de archetype van de Lama.

Man en vrouw dienen te beseffen dat zij samen één zijn en dat zij complementair aan elkaar zijn. In de masterclass verbindt je het mannelijke en het vrouwelijke in je zelf. Wanneer het mannelijke en het vrouwelijke samen komen ontstaat een oneindige fontein van creatieve en scheppende kracht. Deze vijfde module ondersteunt je in directe communicatie te zijn met de stem die door de gehele schepping je toe fluistert. Het is de ontembare wind waar de vier evolutionaire krachten de vleugels van zijn….  Je wordt geroepen. Luister! …Kijk! … De zon is op! …en de wind kan niet wachten de zeilen van de boot te bollen!

Op dit moment is geen “MASTERCLASS” gepland.