Training ” Het mystieke Hart”

Een westers sjamanistisch “Pad van het Hart”

line-transp-01

“Neem stralend je eigen plek in”

Het mystieke Hart is een open, eerlijk, kwetsbaar en sterk hart. Het is de plek waar het leven je wezenlijk aanraakt en waar je in verbinding bent met jezelf, met de ander, de natuur, de wereld en de kosmos. Het is de plaats vanwaaruit je stralend je eigen plek in de wereld inneemt.

Hoe doe je dat: Stralend je eigen plek innemen in een wereld vol drukte, stress, angst en geweld?

Door de evolutionaire krachten vrij te zetten en deze aan te wenden voor zelfontwikkeling en ontplooiing van je potentieel neem je stralend je eigen plek in en maak je het verschil in de wereld.

Door de krachten van evolutie (de verbindende kracht, de vernieuwende kracht, de zelf overstijgende kracht en de integrerende kracht) in en buiten jezelf te leren kennen en deze vrij te zetten groei je in bewustzijn en in liefde.  Je ontwikkelt de kunst en de kunde om met deze krachten samen te werken en hen aan te wenden in die gebieden die belangrijk voor je zijn. Hiermee breng je een essentiële verandering te weeg in jezelf en in de wereld. Dit zal jouw toekomst en die van onze kinderen en de aarde ten goede komen en wezenlijk veranderen.

Je eigen plek innemen is je geboorte recht en geeft uitdrukking aan je potentieel. Wanneer je je vrij zet van verleden, heden en toekomst, voorbij gaat aan het denken en je persoonlijkheid opzij zet dan blijkt dat heel het bestaan op je wacht en je steunt om stralend je eigen plek in te nemen. Dit is het oogmerk van dit “pad van het hart”. Inschrijven.

“Het Mystieke Hart”

De evolutionaire dynamiek aanwenden voor Zelf-Ontwikkeling en ontplooiing van Potentieel.

De  Training
Deze training is een westers sjamanistisch “Pad van het Hart”. Zij omvat oeroude wijsheden uit oosterse, westerse en sjamanistische tradities en sluit aan bij de meest moderne inzichten en ontdekkingen van de natuurwetenschappen, biologie, geneeskunde, psychologie en mathematica. Zij bestaat uit 4 modulen (van elk 3 dagen), die voor iedereen toegankelijk zijn en speels zijn van karakter. De training is gericht op ervaren, openen van hart en in contact zijn met je innerlijke wijsheid.

De vier vleugels en de ontembare wind.  
Het hart heeft vier kamers die verbonden zijn met de vier hoeken van de wereld en de vier vleugels (aspecten) van de ontembare wind welke de kracht van evolutie is.

De training is een reis door je innerlijke kosmos in relatie met de natuur en de macrokosmos. Zij is een inwijding in de kunst en de kunde van het leven zelf en doet je groeien in bewustzijn en leert je 4 aspecten van liefde:
1) Je leert geluk te brengen in je levensomstandigheden en in die van anderen.
2) Je leert jezelf en anderen door de schaduwzijde van het bestaan naar het licht te bewegen.
3) Je ervaart de diepe vreugde van het leven en voelt je blij bij het geluk van anderen.
4) Je ziet en ervaart hoe alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
Je komt thuis in je oorsprong “Het Mystieke Hart” dat  open ongeboren puur gewaar-zijn en Liefde is.

Opbouw van de training:
De training bestaat uit vier modules van 3 dagen. In elke module staat een van de vier evolutionaire winden of krachten centraal: de verbindende kracht, de vernieuwende kracht, de zelf-overstijgende kracht en de omvattende kracht. Deze krachten zijn innig met elkaar verweven en zijn eigenlijk één. Zij vormen samen een kosmos en bewegen vanuit eenheid.

Wanneer je je werkelijke zelf wilt zijn en meesterschap wilt bereiken over deze vier krachten dan vereist de evolutionaire ontwikkeling dat je eerst je eigen mogelijkheden aanboort en je levensloop daarmee in overeenstemming brengt. Er wordt van je gevraagd je beschikbaar te maken voor je bestemming. Om dit te bewerkstelligen dien je je verleden te helen (eerste module) en je energetische lichaam te zuiveren (tweede module). Het  energetische lichaam ligt aan je fysieke lichaam ten grondslag en informeert je elk moment met het verleden van je voorouders en met het collectieve verleden. Deze twee stappen horen bij het leven en zijn voor iedereen goed te doen. Het is niet moeilijk; het is simpel wat het is. Wanneer je dit doet, groei je in bewustzijn en liefde en ga je begrijpen hoe de evolutionaire krachten werken. Je krijgt dan zeggenschap over je eigen ontwikkeling en over de ontplooiing van je potentieel.

Vier modulen- vier Winden:
De verbindende kracht is de wind van het zuiden. Het is de liefde als kracht, gesymboliseerd door de archetype van de slang. (Een archetype is een oerbeeld van universele kracht die voor iedereen dezelfde energie oproept en voor iedereen dezelfde uitwerking heeft.) De slang schudt in een keer haar huid af; net als jij dit weekend in een keer je verleden van je afschud en loslaat bij het vuur. Je gaat het pad van de heler en brengt een verschuiving in je energetische lichaam teweeg waardoor het verleden een andere plek krijgt binnen de psyché. Verwondingen transformeren naar bronnen van mededogen en kracht. Dit weekend verbindt je je met het element aarde en met de aarde zelf. Het energetische lichaam verandert, je gedachten en emoties veranderen, je fysieke lichaam heelt en je ervaart dat het bestaan onvoorwaardelijk van je houdt.

De vernieuwende kracht is verbonden met het westen en wordt gesymboliseerd door de archetype van de poema. Het is de kracht die vernietigt met als oogmerk een nieuw evenwicht op een meer verfijnd plan van evolutie mogelijk te maken. Dit weekend ga je het pad van de krijger door voorbij te gaan aan boosheid, angst en geweld. Je verandert je relatie met de dood en zet je vrij van de toekomst. In dit weekend verbinden we ons met de maan en het element water. Je hart is open en eerlijk.

De zelf overstijgende kracht is verbonden met het noorden en wordt gesymboliseerd door de archetype van de kolibrie. We gaan het pad van de Wijze en je leert de lessen van het geheim dat niet gekend kan worden, de lessen van onzichtbaarheid en van oneindigheid. Je opent je voor je bestemming en drinkt als de kolibrie (die de nectar uit de bloemen drinkt) de essentie van je ervaringen.  Je verbindt je dit weekend met de zon en met het element vuur, dat brandt als de oneindige vlam van het grote mysterie in je hart. Het hart is open, eerlijk en kwetsbaar.

De omvattende integrerende kracht is verbonden met het Oosten. Zij is de kracht van het collectieve Hart en wordt gesymboliseerd door de archetype condor. De condor vliegt hoog, ziet het groter perspectief en brengt nieuwe onbekende zaden van inspiratie en creatieve kracht. In dit weekend gaan we het pad van de ziener en verfijnen we onze waarneming, zodat wij zien en ervaren hoe alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Je wordt je bewust hoe je de wereld in wording droomt en leert hoe je samen kunt werken met de evolutionaire dynamiek zodat je een bewuste mede-creator van de schepping bent en het hoogste potentieel in wording droomt. Dit weekend verbindt je je met het element lucht, dat verbonden is met adem en denken. Het denken zinkt in het hart dat open, eerlijk, kwetsbaar en sterk is.

Vijf Pijlers
De training heeft vijf pijlers die maken dat alles op de natuurlijke plaats valt en je in harmonie komt met jezelf en de kosmos.

De spirituele of blauwe weg die je direct in open ongeboren puur gewaar-zijn brengt, voorbij aan verleden, toekomst, heden, persoon, concepten en denken.
1). zelf onderzoek.
De natuurlijke of rode weg:
2). Juist handelen. De oefeningen en rituelen brengen de zichtbare en de onzichtbare wereld samen. Je individuele leven komt in resonantie en juiste afstemming met de kosmische natuurlijke wet.
3). Inwijdingen in de vorm van rituelen waarbij gebieden van informatie en energie – die als zaden van potentieel en bewustzijn in jou aanwezig zijn- wakker worden gemaakt en worden geactiveerd.
4). Juist denken: Verfijning van het verstand om tot een diep begrip vanuit het hart te komen en je beschikbaar te maken voor de dimensie van het vrije denken, inspiratie en innerlijk weten.
5). Meditatie brengt je in de stilte voorbij het denken. Instrumenten zijn: zachte vorm van yoga- geleide fantasie- pranayama- mantra- meditatie.

Creation story from the Hopi Nation, Arizona
Creation said: “I want to hide something from the humans until they are ready for it. It is the realization that they create their own reality.” The eagle said: “Give it to me. I will take it to the moon.” The Creator said, “No. One day they will go there and find it.” The salmon said:“I will bury it on the bottom of the ocean.” The Creator said, “No. They will go there, too.” The buffalo said: “I will bury it on the Great Plains.” The Creator said, “They will cut into the skin of the earth and find it even there.” Grandmother who lives in the breast of Mother Earth and who has no physical eyes but sees with spiritual eyes, said: “Put it inside of them.” And so the Creator did.

Inschrijven

Praktische informatie

De vier modulen van de training vinden plaats verspreid over de periode van een jaar en beginnen elk op een donderdagavond en eindigen op zondag in de namiddag. Het dagprogramma begint om 07.30 uur en eindigt rond 22.00 uur. Totale kosten 1600€ in twee keer te betalen of bij betaling in een keer 1500€. Overnachting en eten ter plaatse tegen geringe vergoeding mogelijk (ongeveer 180- 200 € per module). Data eerstvolgende training: eerste module 19 t/m 22 september 2019; 2de module 12 t/m 15 december 2019; 3de module februari 2020. 4de module april 2020.Zie het inschrijfformulier.

De vier stappen van de training ” Het mystieke Hart” zijn als de vier kamers van het Mystieke Hart zelf. Tijdens deze stappen bewerk je de bodem van je Hart. Opvoeden gaat tot aan het hart en dan ben je vrij!

Masterclass :

De vijfde stap van het pad “Het Mystieke Hart” brengt je in het midden, dat tegelijk de omtrek, de ruimte en de straal is. Zij is verbonden met het element ether en wordt gesymboliseerd door de archetype van de Lama, welke in de traditie van de Inca de drie werelden met elkaar verbindt. De hemel (het universele bewustzijn) en de aarde (de natuur, de vijf elementen en de vier winden) en de midden wereld, die samen komen in Het Mystieke Hart. Het ervaren en belichamen van het open ongeboren puur gewaar-zijn in Liefde temidden van deze drie eenheid is het oogmerk van deze masterclass. Dit weekend verbindt je het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf en ervaar je hoe het mannelijke en het vrouwelijke complementair zijn en eén zijn. Dit alles opent een fontein van inspiratie en oneindige creatieve scheppende energie die je tegelijk je diepste wezen is en oneindig stil is.

Deze vijfde module ondersteunt je in directe communicatie te zijn met je diepste wezen, de stem die door de gehele schepping fluistert. Het is de ontembare wind waar de vier evolutionaire krachten aspecten van zijn….  Je wordt geroepen. Luister! …Kijk! … De zon is op! ….en  de winden kunnen niet langer wachten de zeilen van de boot te bollen!

“MASTERCLASS” 12 t/m 15 september 2019.