Trainingen “Het mystieke Hart”

Drie westers sjamanistische reizen naar je innerlijk licht

line-transp-01

“Hoe neem je stralend je eigen plek in”

 

Het mystieke Hart is de plek waar het leven je wezenlijk aanraakt en waar je in verbinding bent met jezelf, de ander, de natuur, de wereld en de kosmos. Vanuit het Mystieke Hart neem je stralend je eigen plek in de wereld in.

Hoe doe je dat: Stralend je eigen plek innemen in een wereld vol drukte, stress, angst en geweld?

Door je verleden te helen en je energie lichaam te zuiveren ben je niet langer in de ban van de evolutionaire krachten. Je weet wie je bent en wat je hier op aarde komt doen. Je neemt stralend je eigen plek in en maakt het verschil in de wereld.

In evolutie zijn vier verschillende krachten werkzaam: de verbindende kracht, de vernieuwende kracht, de zelf overstijgende kracht en de integrerende omvattende kracht. Door deze krachten te helen en met hen samen te werken groei je in wijsheid, liefde en kracht. Je komt tot een diepe verwondering en dankbaarheid voor al wat leeft en je ervaart hoe je onlosmakelijk verbonden bent met de natuur en één bent met alles om je heen.

Het is kostbaar om als mens de kunst en de kunde van het leven te ontwikkelen door met deze evolutionaire krachten samen te werken en hen aan te wenden in die gebieden die belangrijk voor je zijn. Je brengt hiermee een essentiële verandering te weeg in jezelf en in de wereld, die ten goede komt aan alles en iedereen.

Je eigen plek innemen is je geboorte recht en geeft uitdrukking aan je potentieel. Wanneer je je vrij zet van verleden, heden en toekomst, voorbij gaat aan het denken en aan je persoonlijkheid dan blijkt dat heel het bestaan op je wacht en je steunt om stralend je eigen plek in te nemen.

In ieder mens woont licht, vreugde en vrede. Hoe mooi zou het zijn wanneer ieder mens op aarde zijn of haar geboorte recht zou leven en zou manifesteren? Wereldwijd zou licht, liefde en vrede stralen. In zijn werk hoopt Médard hier een bijdrage aan te leveren.

“Ken Je Ware Zelf”

        Data: 8/9 dec. 2019, 19/20 jan. 2020, 1/2 mrt. 2020, 19/20 april 2020.

De evolutionaire dynamiek aanwenden voor Zelf-Ontwikkeling en ontplooiing van Potentieel.

Het ware zelf is de bron en de natuurlijke aard van wie je bent. Zij is je diepste wezen en woont in je hart. In je opvoeding en ontwikkeling raak je vaak de verbinding met dit oorspronkelijke of ware zelf geheel of gedeeltelijk kwijt. Je gaat geloven dat je niet goed bent zoals je bent en vormt in relatie met de ander gaandeweg een identiteit of imago waarbij je je zo comfortabel mogelijk voelt. Dit imago is niet je ware zelf en geeft je niet de werkelijke vervulling en verbinding met het leven die je ten diepste wenst en waarvoor je hier op aarde bent gekomen. Zij doet dit slechts tot op zekere hoogte en zonder dat je het wilt houdt zij je af van je bestemming en versluiert zij je volledige potentieel.

De Reis

Dit is een ontdekkingsreis naar je ware zelf of naar je innerlijke licht. Je merkt dat je meer dan de moeite waard bent. Dat er niets rijker is dan te leven vanuit jouw natuurlijke aard en dat je niets liever doet dan vanuit jouw authentieke zelf in de wereld aanwezig te zijn en de dingen te doen waar je hart naar uitgaat. Je bestemming opent zich en je manifesteert je volledige potentieel. Het kan zelfs zo zijn dat je na deze reis dingen gaat doen waar je nog niet van hebt durven dromen en die je tot nu toe niet voor mogelijk hebt gehouden.

Deze reis vindt haar worteling in de sjamanistische traditie en brengt oosterse en westerse wijsheid samen in het hart. Zij bestaat uit vier bijeenkomsten. De eerste twee bijeenkomsten staan in het teken van de verbindende kracht en zijn verbonden met het archetype van de slang. Zij brengen het pad van de Heler. De volgende twee bijeenkomsten staan in het teken van de vernieuwende kracht en zijn verbonden met het archetype van de poema of jaquar. Zij brengen het pad van de Krijger.

Praktisch

We komen vier maal twee dagen samen in het trainingscentrum Tjongeroog te Friesland. De bijeenkomsten beginnen op zondagochtend om 1000 uur en eindigen op maandag namiddag rond 1700 – 1800 uur.

De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn 1100€ inclusief overnachting op locatie. Voor de maaltijden wordt gezamenlijk gezorgd. Opgave en Adres: Tjongervallei 10, 8413 CS Oudehorne. tel 0516 45 10 10. E info@tjongeroog.nl. www.tjongeroog.nl.

Vier Bijeenkomsten:

Het ware zelf: De wereld van de materie en de verschijnselen is een secundaire wereld. De primaire wereld is de wereld van energie. Tijdens dit weekend verbindt je je met je ware zelf en exploreer en activeer je het energetische lichaam dat de blauwdruk is van je fysieke realiteit. Je komt tot de ontdekking hoe de krachten van evolutie elk moment je denken, voelen, handelen en potentieel beïnvloeden en gaat aan hen voorbij door je af te stemmen op je ware zelf en de wijsheid in je hart.

Een nieuwe huid: In dit weekend heel je je verleden. Op een symbolische en mythische wijze schudt je je verleden af bij het vuur met de zon en de maan als getuigen. Dit geeft een totale verschuiving van het energetisch en psychische veld. Oude verwondingen veranderen in bronnen van mededogen en kracht. Je krachtlijnen vanuit je verleden, die de rest van je leven informeren worden gereset en afgestemd op je bron. Je wordt degene die je bedoeld bent te zijn.

Voorbij angst, geweld en de dood. Tijdens dit weekend heel je de dood die in je leeft en verander je je relatie met de tijd. Vorige levens (verhalen die in je leven) en je voorouders heel je dit weekend en zet je vrij. De evolutionaire krachten worden als gevolg hiervan opgetild naar een hoger plan van evolutie, waar zij dienstbaar zijn aan het geheel.

Sterven terwijl je lichaam leeft: Deze dagen verken je het sterven en de dood. Door de dood te spelen opent zich de intensiteit en de vreugde van het Leven. Je komt tot de levende ervaring dat het leven voorbij geboorte en sterven gaat. Je ervaart vrede in jezelf en overal om je heen. De dodenrituelen blijken rituelen voor het leven te zijn.

Tijdens dit ontwikkelingspad ontwikkel je liefde en compassie. Je voelt je gelukkig en bent in staat je ten alle tijden te verbinden met de welwillende liefde in jezelf en anderen in deze staat van geluk te brengen. Je ontwikkelt de kwaliteit mededogen door in liefde te zijn en te blijven met je eigen schaduw en deze in liefde te helen. Hierdoor kun je ook wezenlijk er voor anderen zijn en steun je hen in heling van de schaduw door enkel in liefde aanwezig te zijn. Je hoeft niets te doen en je hoeft je niet te bewegen.

http://inschrijven

“Leef je Bestemming en volledig Potentieel”.

 

Deze training helpt je om vanuit je eigen waarheid te leven en je bestemming te volgen. Je ontwikkelt vertrouwen in jezelf en in het universum zodat je ervaart hoe je onlosmakelijk verbonden bent met de natuur en hoe alles één is. In samenwerking met de evolutionaire krachten droom je een nieuwe mens en een nieuwe wereld van licht, vreugde en vrede in wording.

Ook deze reis bestaat uit vier bijeenkomsten van twee dagen waarin de eerste twee weekenden de zelfoverstijgende kracht centraal staat. Deze kracht is verbonden met de archetype van de kolibrie en brengt het pad van de Wijze. De laatste twee weekenden hebben de alles omvattende kracht als thema. Deze kracht is verbonden met het archetype van de condor en brengt het pad van de Ziener.

Vier Bijeenkomsten:

De weg dat ben jezelf: Door de lessen van het geheim, de oneindigheid en onzichtbaarheid kom je dit weekend tot een leven vanuit liefde en zorg voor jezelf . Je ontdekt dat jezelf de Weg bent en dat je bestemming zich elk moment zich opent in je hart.

Je innerlijk kompas: Door dit weekend voorbij te gaan aan je rolpatronen kom je tot een leven vanuit je eigen kern en waarheid. Door de zintuigen werkelijk te begrijpen en hen te kennen kom je in verbinding met de sterren en herinner je wie je bent en waarvoor je hier op aarde gekomen bent.

Je eigen waarheid leven: Door te kiezen voor vertrouwen sluit je dit weekend je achterdeuren en kom je in volledig aan-wezen-zijn in het NU. Door je ogen schoon te maken zinkt het denken in je hart en kom je tot een levende waarneming dat de ander en jijzelf onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en één zijn.

Het Universum steunt je: Door je te openen in een actieve dialoog met de evolutionaire krachten in jezelf en overal om je heen ervaar je hoe je gedragen wordt door de gehele Schepping en ervaar je hoe het Bestaan het beste met je voor heeft. Je bent een verhalen verteller en leeft het mooiste leven dat op je huid, in je hart, in de energie van de dag en in de sterren geschreven kan worden en dat je gegeven wordt.

Inschrijven

“Ben het Mystieke Hart van Schepping”

 

Dit is de derde training uit een serie van drie en heeft als oogmerk je dieper te laten wortelen in de oneindige wijsheid, de onvoorwaardelijke liefde en de vrede in jezelf en overal om je heen. Op deze reis versmelt je het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf en verdiep je je bewustzijn en je levende relatie met je ZELF en de elementen of evolutionaire krachten van de natuur. Je bent evolutionair bewustzijn, de hand van evolutie en ambassadeur van het collectieve hart en puur bewustzijn.

Know that every creation comes from but a spark of my splendour. Baghavat Gita.

De training bestaat uit vier bijeenkomsten van elk twee dagen. Elke bijeenkomst heeft een thema. Er is geen vast omlijnd programma. Zij staat in open dialoog met inspiratie, liefde en de evolutionaire krachten in het moment.

Er is geen schepping in de relatieve wereld; er is enkel een zijn in wording. Hadji Bairam Wali

Vier Bijeenkomsten:

Hemel en Aarde: Je bent als een ontmoeting tussen hemel en aarde, tussen dag en nacht, tussen macrokosmos en microkosmos. Op een nieuwe manier kom je in verbinding met je verschillende lichamen en je diepste wezen en bent in dialoog met de evolutionaire krachten die de meest verfijnde structuren van je bewustzijn vormen en zich uitdrukken in de bewegingen van je Geest.

Man en Vrouw: Iedere man heeft een innerlijke vrouw en iedere man heeft een innerlijke vrouw. Door het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf te versmelten worden twee ogen een; worden twee oren een en kom je op een diep niveau thuis in het mystieke hart. Je komt tot het diepe besef en de levende ervaring dat man en vrouw complementair zijn en samen één zijn. IK BEN!

Dag en Nacht: Bewustzijn is als de dag; onwetendheid is als de nacht. Er is geen nacht die zijn ster niet heeft. In de ontmoeting tussen dag en nacht ligt de gehele schepping besloten. Tijdens dit weekend verbindt je je met de zon, de maan, de planeten en de sterren buiten je en kom je in een innige relatie met het vuur, de zon, de bliksem en de maan binnen in jezelf. De sterren zijn in jou aanwezig als de twaalf poorten van bewustzijn in je ziel; de planeten zijn in jouw lichaam aanwezig als openingen en wachters van je ware zelf. Tijdens meditatie opent zich de gehele kosmos en stroomt zij bij je binnen. IK BEN DIE IK BEN!

Puur Bewustzijn en de Oneindige Natuur: Dit weekend is gericht op het wortelen en marineren in puur open ongeboren gewaar-zijn dat je bent en Liefde. De gehele schepping en de oneindige natuur is een uitdrukking van Liefde. Alles is Liefde. IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN! Je verdiept de wijsheid van het hart en komt thuis in happiness, compassie, vreugde, vrede en verbinding.

http://inschrijven