Visie en Missie

line-transp-01

Visie

Er is een universele intelligente levenskracht die de gehele schepping voortbrengt, omhult en doordringt.

De mens is onlosmakelijk verbonden met de alomvattende, overal aanwezige, alles doordringende en almachtige Universele Scheppende Kracht en is in staat deze Kracht in het Aangezicht te zien en te ervaren.

De mens is deelgenoot van de schepping en is een bezield wezen.

Het natuurlijke Zelf is onveranderlijk, altijd aanwezig en onsterfelijk. Dit is het pure ongeboren gewaar-Zijn en dat ben jeZelf.

In ieder mens woont Licht, Vreugde en Vrede. Als mens gaat het erom de Liefde als Kracht op aarde te brengen; niet om haar te ontvangen of te krijgen. Ieder moment kun je kiezen voor de Liefde als Kracht en vanuit deze innerlijke staat van ZIJN waar te nemen, te spreken en te handelen.

Het leven is een geschenk. Ieder mens heeft het geboorterecht in vrijheid te leven; te groeien in bewustzijn en liefde en gelukkig te zijn. Ieder mens is intelligent geboren en heeft kwaliteiten en talenten die het bestaan mooier en grootser maken.

Pijn is een uiterst teken van levenszin en een roep van het leven om zich te verbinden met het Goddelijke, de oorsprong in jeZelf. Wanneer je pijn hebt voel je vanuit een bepaald perspectief het lijden van de ander en de pijn van de aarde. Er is zoveel pijn onder de mensen; er is zoveel pijn op en in de aarde. Wat zou de mens zijn zonder pijn? Ieder pijn is een herinnering aan onze Oorsprong en diepste Bestemming.

Missie:

Inspireren en voeden van de ziel. Mensen hun open ongeboren puur ge-waarzijn, hun innerlijke bron van oneindige Liefde laten herinneren, zodat zij genoeg hebben aan zichzelf en zij zich weer verwonderen over het wonder dat het Leven is en weer gaan spelen; het leven belevend en belevendigend als een heilig spel.

Leven is een kunst en een kunde waarbij het onkenbare elk moment bewust door je uitgenodigd kan worden deelgenoot te zijn van al je dagelijkse activiteiten. Door de mystieke en magische dimensies van het leven te ervaren met behoud van westerse verworvenheden (zoals reflectief vermogen, wiskundige berekeningen, analytisch vermogen, rationeel denken en de moderne westerse technologie├źn) is een sprong in de evolutie van het mens-zijn mogelijk.

Door je natuurlijke Zelf, het pure ongeboren gewaar-Zijn dat onveranderlijk en onsterfelijk is, te ervaren verandert de wereld in een wereld van tot nu toe niet gekende mogelijkheden.

De mens is bedoeld als mede creator van de schepping en zorgdrager voor de aarde. Samen leven, zingen, spelen, werken en dansen in een levende en open dialoog vanuit het hart; elkaar respecterend, versterkend en ondersteunend in manifestatie van het hoogste potentieel; open, eerlijk, kwetsbaar en sterk; groeiend in liefde en bewustzijn.