Visie en Missie

line-transp-01

Visie

Het Ware Zelf is onveranderlijk, altijd aanwezig, altijd aanwezig geweest en onsterfelijk.

Er is een universele bewustzijn die de gehele schepping voortbrengt, omhult en doordringt.

De mens is deelgenoot van de schepping en is een bezield wezen. De mens is een potentieel en draagt alle aspecten van de natuurlijke wet in zich.

In ieder mens woont Licht, Vreugde en Vrede. Als mens kom je op aarde om liefde te brengen; niet om haar te ontvangen of te krijgen. Ieder moment kun je kiezen voor Liefde en vanuit liefde waar te nemen, te spreken en te handelen.

Het leven is een geschenk. Ieder mens heeft het geboorterecht in vrijheid te leven; te groeien in bewustzijn en liefde en gelukkig te zijn. Ieder mens is intelligent geboren en heeft kwaliteiten en talenten die het bestaan mooier en grootser maken.

Missie:

Door een levend voorbeeld te zijn mensen aanraken in hun diepste wezen, zodat zij zichzelf herkennen en het onderscheid gaan waarnemen tussen de oneindige natuur en hun diepste wezen.

Mensen openen in hun hart voor de magie en het wonder dat het leven, hun lichaam en de natuur buiten is.

Het intellect wakker maken uit de droom van het kleine ik, zodat zij de gegeven levensenergie weer gaat richten op het voeden van de ziel.

Ik ga voor een open,eerlijk, kwetsbaar en sterk hart.

 

Leven is een kunst en een kunde. Door de mystieke en magische dimensies van het leven te ervaren met behoud van westerse verworvenheden is een sprong in de evolutie van jou als mens mogelijk.

Je herinnert je ware aard als een open ongeboren puur liefdevol gewaar-Zijn dat onveranderlijk en onsterfelijk is en het evolutionair bewustzijn dat als een vurige impuls opwelt in je hart en je vol passie en enthousiasme van het leven laat genieten.